Artikel:

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting gepubliceerd

12 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën publiceerde op 6 juni 2018 een wetsvoorstel waarin – al eerder aangekondigde - spoedmaatregelen zijn ondergebracht. Deze zullen met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 uur worden ingevoerd.

Uitspraak Hof van Justitie

Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan. Het Hof heeft namelijk beslist dat Nederland bepaalde voordelen, die in een puur nationale situatie kunnen worden bereikt door het aangaan van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, ook moeten worden toegekend in een grensoverschrijdende situatie binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). De staatssecretaris van Financiën heeft nog voor het arrest spoedmaatregelen aangekondigd waarmee het oordeel van het HvJ EU wordt gerepareerd. Deze spoedreparatiemaatregelen zijn op 6 juni 2018 gepubliceerd.

Wetsvoorstel en overgangsmaatregel

Het wetsvoorstel met de spoedreparatiemaatregelen heeft gevolgen voor veel bestaande Nederlandse fiscale eenheden. Mogelijk moet hierdoor meer vennootschapsbelasting worden betaald. Omdat de wetswijziging terugwerkende kracht krijgt tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, kan ook de aanslag over 2017 hoger uitvallen. Specifiek met betrekking tot een renteaftrekbeperking is een overgangsmaatregel getroffen om het MKB te ontzien.

Nadelige gevolgen beperken

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval zijn er mogelijkheden om de nadelige fiscale gevolgen van dit wetsvoorstel voor de toekomst te beperken. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld. In grensoverschrijdende (EU/EER) situaties kan de beslissing van het HvJ EU voor de periode tot 25 oktober 2017, 11.00 uur fiscale voordelen met zich brengen.

Meer informatie

Meer weten over de fiscale eenheid? Download dan de uitgebreide nieuwsbrief of neem direct contact op met uw BDO-adviseur.

Download de nieuwsbrief

Download the newsletter (EN)