Artikel:

Werknemersparticipatie versterkt binding tussen bedrijf en medewerker

03 juli 2018

In deze tijd van hoogconjunctuur en schaarste aan personeel is de participatie van medewerkers in de onderneming een beproefde methode om personeel aan te trekken en te behouden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat financiële werknemersparticipatie de binding versterkt tussen bedrijf en medewerker.

Waarom bedrijven kiezen voor participatieregelingen 

Medewerkers pikken graag een graantje mee van de behaalde successen. Door ze de kans te bieden mee te delen in toekomstige waardeontwikkelingen - en wellicht mee te laten praten over de te volgen koers en beslissingen - van de onderneming, prikkelt de werkgever die medewerkers om als echte ondernemers (mee) te werken aan de verdere groei van de organisatie. Met als resultaat voor de onderneming een hogere productiviteit, een beter bedrijfsresultaat en een sterkere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt (mits de medewerker de regeling als aantrekkelijk ervaart of beoordeelt). 

Werknemersparticipatie: mogelijkheden en varianten

Participatieregelingen voor medewerkers zijn mogelijk in verschillende varianten, met allemaal hun eigen merites. Iedere vorm van een participatieregeling kent bovendien zijn eigen voor – en nadelen. Goed inzicht in wat de werkgever wel of niet wil en wat uw medewerkers wel of niet willen is de cruciale eerste stap voor het succesvol implementeren van een werknemersparticipatieregeling. De ervaring leert dan dat in het mkb drie vormen van participatieregelingen gangbaar zijn: reguliere bonus, winstafhankelijke (resultaatsafhankelijke) bonus en op aandelen gebaseerde participatievormen.

Extra aandachtspunten: werkgeversheffingen

Bij de keuze voor een bepaalde incentive (en de vormgeving daarvan) is het belangrijk goed na te denken over en bekend te zijn met de uiteenlopende financiële, juridische en fiscale gevolgen. Een belangrijk aanvullend aandachtspunt bij de overweging om medewerkers een vorm van participatie in de onderneming te bieden, zijn de eventuele risico’s op en fiscale gevolgen bij een lucratief belang, een excessieve vertrekvergoeding en een RVU. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de Wet Normering Topinkomens, de Corporate Governance codes, publicatieverplichtingen over de beloning van het bestuur en eventuele toepasselijkheid van de Prospectusrichtlijn.

Meer informatie

Bent u van plan uw werknemers incentives toe te kennen? In dit whitepaper ‘Participatieregelingen voor werknemers: doen of niet?’ zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje. We reiken u hierin ook enkele handvatten aan om medewerkers te binden en te boeien. Voor het bedenken en vormgeven van het ideale plan kunt contact opnemen met onze specialisten.

Download whitepaper