Artikel:

Weet wat er speelt rond de werkkostenregeling

02 februari 2018

Het Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan in procedure over de vraag of de toekenning van (bonus)aandelen als eindheffingsbestanddeel mag worden aangewezen. Het Hof oordeelt dat dit niet mag, wat in onze optiek ten onrechte is.

Wat is er gebeurd?

De casus: een werkgever heeft een aandelenplan voor een bepaalde groep (hoger ingeschaalde werknemers). Deze kregen onder voorwaarden een aantal aandelen om niet toegekend. De belastingheffing over deze om niet toegekende aandelen kwam in het verleden (voordat de werkkostenregeling bestond) voor rekening van de werkgever. Nadat de werkgever (in 2012) was overgestapt op de werkkostenregeling heeft deze het voordeel dat voortvloeide uit de toekenning van de aandelen om niet in de jaren 2012 en 2013 aangewezen als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling. De Belastingdienst heeft naheffingsaanslagen opgelegd omdat zij van mening is dat de verstrekte aandelen de gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling niet kunnen doorstaan, met name vanwege de hoogte van de verstrekkingen.

Rechtbank geeft werkgever gelijk

De rechtbank Noord-Holland stelt de werkgever naar onze mening volstrekt gelijk. De Belastingdienst moet aantonen dat iets ongebruikelijk is en heeft dat nagelaten.

Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt echter totaal anders anders. Het Hof stelt dat dat bij het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel rekening moet worden gehouden met “naar algemene maatschappelijke opvatting gebruikelijke normen”. Het Hof oordeelt dat de toekenning van hoge bonussen, te weten de bonusaandelen aan een beperkte groep van werknemers, naar algemene maatschappelijke opvatting ongebruikelijk is. En daarom niet kan worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Hoop gericht op Hoge Raad

Het oordeel van het Hof is naar onze mening pertinent onjuist. De “werkkostenregeling” is er niet zonder slag of stoot gekomen. Met geknip en geplak is geprobeerd er iets van te maken. Dat is niet gelukt. De Belastingdienst probeert men man en macht gaten te dichten zonder dat de wettelijke regels zijn aangepast. Het Hof biedt de Belastingdienst nu wel erg de helpende hand. Wij hebben vernomen dat tegen de uitspraak cassatie bij de Hoge Raad zal worden ingesteld. Wij vertrouwen er op dat ons hoogste rechtscollege deze omissie zal herstellen. De parlementaire toelichting biedt daar alle mogelijkheden voor.

Meer informatie?

Wilt u alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek dan onze workshops of boek een inhouse workshop. Kijk voor meer informatie over de workshops en onze uitgebreide dienstverlening op het gebied van de werkkostenregeling op www.bdo.nl/alp of neem contact op met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO via telefoonnummer (070) 338 0722 of mail naar [email protected]