Artikel:

WBSO en Innovatiebox: wetswijzigingen in de praktijk

25 mei 2018

Sinds 2017 zijn de wetswijzigingen voor de innovatiebox-regeling van toepassing. Het grote doel is en blijft het fiscaal stimuleren van innovatie door ondernemers. Bedrijven die technisch innovatieve producten of diensten ontwikkelen, of hun technologische productieprocessen willen verbeteren, maken aanspraak op belastingverlaging. Twee stimuleringsmaatregelen maken innoveren met fiscaal voordeel mogelijk: de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox.

Drie cruciale aandachtspunten

Sinds de wetswijziging is er een duidelijke toename zichtbaar in de administratieve verplichtingen voor een innovatiebox-afstemming. Bij recente trajecten hebben de specialisten van BDO nieuwe kennis en ervaringen opgedaan. Dit factsheet zoomt in op de drie aandachtspunten die telkens bovendrijven in de uitvoeringspraktijk van de aangescherpte, meer complexe wetgeving.

Administratieve lasten toegenomen

De administratieve lasten zijn na 1 januari 2017 zwaarder geworden. Door het innovatiemodel van de onderneming slim in te richten, is het mogelijk meer voordeel te halen uit de WBSO en Innovatiebox. Cruciaal is een gedegen strategiebepaling en inventarisatie van de innovatieprojecten vooraf en een zorgvuldige administratie van de innovatieactiviteiten achteraf. Zo voorkomt de onderneming afwijzingen, terugbetalingen en boetes.

De fiscale regelingen: WBSO en Innovatiebox

De fiscale regeling voor research & development heet WBSO; een korting op de loonbelasting voor de (loon)kosten en uitgaven tijdens het zogenoemde ‘speur- en ontwikkelingswerk’ voor de desbetreffende innovatie. Met de WBSO toont de onderneming aan de innovatie zelf te hebben ontwikkeld. De WBSO is daarmee ook de eerste sleutel tot de Innovatiebox. Dankzij de Innovatiebox kan een onderneming korting krijgen op de vennootschapsbelasting over de winst voortkomend uit de innovatie. Wie voldoet aan de voorwaarden betaalt in plaats van 25 procent slechts 7 procent belasting over de innovatieve opbrengsten. Een beloning voor succesvolle innovaties.

Extra belastingvoordeel

Innovatie is een veelomvattend begrip, dat zich uitstrekt van technologische hoogstandjes in gloednieuwe producten tot kleine aanpassingen om een productieproces te moderniseren en van slim gebruik van nieuwe technologieƫn tot het ontwikkelen van moderne communicatiekanalen. De mogelijkheden voor belastingverlaging via innovatie zijn zeker niet alleen voorbehouden aan hightechbedrijven; bedrijven in alle denkbare sectoren kunnen de fiscale regelingen benutten om extra belastingvoordeel te behalen. Mits de onderneming uiteraard aan alle voorwaarden voldoet. De specialisten van BDO kunnen dat snel en eenvoudig in kaart brengen.

Meer informatie

Meer informatie over de innovatiebox vindt u hier. Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor de Innovatiebox? Neem dan contact op met een van onze specialisten voor een vrijblijvende afspraak.