BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Vrijgestelde verhuur en btw-belaste verhuur plus: een belangrijk onderscheid

20 mei 2020

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch uitspraak gedaan in een zaak over de verhuur van een grondplaats en marktkraam op een vlooienmarkt. De vraag was of deze verhuur belast is met btw of juist niet. Ook in andere situaties is de vraag of er sprake is van vrijgestelde verhuur of een belaste prestatie bij meer dan kale verhuur. In dit artikel lichten wij toe wat het onderscheid is tussen een vrijgestelde verhuur en belaste verhuur plus. Ook gaan wij in op onder andere deze uitspraak.

Verhuur of verhuur plus

Verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Met een onroerende zaak wordt niet alleen een gebouw bedoeld, maar bijvoorbeeld ook grond. De verhuurvrijstelling is van toepassing als de eigenaar van een onroerende zaak aan een huurder tegen vergoeding voor een overeengekomen tijdsduur het recht verleent om een (deel van een) onroerende zaak te gebruiken alsof de huurder zelf eigenaar is. Dit wordt ook wel kale verhuur genoemd, welke een passief karakter heeft. Als naast de kale verhuur aanvullende diensten worden verricht, gaat dit passieve karakter mogelijk verloren. Dan geldt de verhuurvrijstelling niet. Voorbeelden van aanvullende diensten zijn schoonmaak, bewaking en catering. Als de aanvullende diensten slechts bijkomend zijn, tasten zij niet het passieve karakter van de kale verhuur aan. We spreken van bijkomende diensten als deze voor de gemiddelde consument geen doel op zich is, maar een manier om de hoofddienst aantrekkelijker te maken. Als de aanvullende diensten voor de gemiddelde consument juist wel van belang zijn omdat daarmee bijvoorbeeld een specifiek gebruik van de onroerende zaak mogelijk wordt gemaakt , dan zijn deze niet meer bijkomend en gaat het passieve karakter van de kale verhuur verloren. De kale verhuur van de onroerende zaak is dan voor de gemiddelde consument niet meer de hoofdzaak, waardoor sprake is van een btw-belaste verhuur-plus-dienst.

Recente uitspraak Hof Den Bosch

In de recente uitspraak van Hof Den Bosch gaat het om een organisator van vlooienmarkten. De organisator verhuurt grondplaatsen al dan niet met een marktkraam en verzorgt de marketing, de entree van bezoeker en zorgt voor toezicht en schoonmaak. Zowel de organisator als de inspecteur van de Belastingdienst zijn van mening dat sprake is van één prestatie. In geschil is echter of voor deze prestatie de verhuurvrijstelling geldt of dat deze prestatie moet worden aangemerkt als het faciliteren van en het laten deelnemen aan een vlooienmarkt. In het laatste geval zou sprake zijn van een btw-belaste verhuur-plus-dienst. Het Hof oordeelt dat sprake is van één prestatie waarbij de verhuur van de marktkraam een bijkomende dienst is, omdat geen marktkramen worden verhuurd zonder grondplaats maar wel grondplaatsen zonder marktkraam. Het huren van de marktkraam zou daarbij voor de gemiddelde consument geen doel op zich zijn, maar een middel om de hoofddienst (de verhuur van de grondplaats) aantrekkelijker te maken. Vervolgens oordeelt het Hof dat de verhuurvrijstelling geldt voor de verhuur van de grondplaatsen al dan niet met marktkraam. Deze verhuur heeft volgens het Hof een passief karakter, welke niet wordt aangetast door de aanvullende diensten de die organisator verricht.

Belang voor ondernemers

De vraag of sprake is van kale verhuur of verhuurplus welke respectievelijk niet dan wel juist belast is met btw, doet zich in de praktijk vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan verhuur van multifunctionele ruimtes. In principe is sprake van vrijgestelde verhuur. Wanneer u echter aanvullende diensten verstrekt, zoals schoonmaak, catering, bewaking of kluisjes, geluidsinstallaties en dergelijke ter beschikking stelt, kan het zo zijn dat sprake is van een btw-belaste verhuur-plus-dienst. De Staatssecretaris stelt echter in het vastgoedbesluit dat dit niet zo maar het geval is. Het is dus belangrijk goed te beoordelen of de verhuur vrijgesteld is van btw of niet. Dit is een feitelijke aangelegenheid. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer de verhuur btw-belast is, de btw op investeringen en gemaakte kosten kan worden afgetrokken. Is sprake van een vrijgestelde prestatie dan is weliswaar geen btw verschuldigd, maar kan ook de btw op kosten en investeringen niet in aftrek worden gebracht.

Advies

Het onderscheid tussen verhuur en verhuurplus is sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden. Een zorgvuldige beoordeling van dit onderscheid is van belang aangezien de btw-gevolgen aanzienlijk zijn bij een verkeerde beoordeling. Uiteraard helpen wij u hier graag bij. Neem daarvoor gerust contact op met een van onze btw-specialisten.