Artikel:

Voortaan recht op aftrek btw horeca-uitgaven bij doorberekening kosten

29 september 2021

Btw die drukt op het verstrekken van spijzen en dranken die ter plaatse in een horecagelegenheid worden genuttigd door personeel, een zakenrelatie of de ondernemer zelf (hierna: horeca-uitgaven) mag niet in aftrek worden gebracht. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een ondernemer deze kosten doorberekent aan een andere ondernemer. Dezelfde prestatie wordt dan door opeenvolgende ondernemers verricht, die allen geen btw in aftrek mogen brengen op de horeca-uitgaven. Er treedt dan cumulatie van btw op, oftewel: dubbele heffing. De Staatssecretaris heeft onlangs bij besluit goedgekeurd dat deze btw voortaan onder voorwaarden toch in aftrek mag worden gebracht. Deze goedkeuring is gezien de ongewenste situaties, die door de aftrekuitsluiting kunnen ontstaan, naar onze mening meer dan welkom en biedt mogelijk ook voordelen voor u.

Goedkeuring

De Staatssecretaris keurt goed dat ondernemers btw op horeca-uitgaven in aftrek mogen brengen als zij de prestatie niet afnemen als eindgebruiker, maar deze doorbelasten aan een ander en hierbij btw in rekening moeten brengen. Daarbij geldt dat de ondernemer op de factuur aan de afnemer moet vermelden dat het gaat om het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse als bedoeld in artikel 15, lid 5 Wet OB. Op basis van de factuur is dan duidelijk dat de afnemer geen recht heeft op aftrek van btw op deze kosten, tenzij de afnemer ook geen eindgebruiker is en de goedkeuring eveneens mag toepassen.

Wat betekent dit voor u?

De goedkeuring treedt in werking op 23 september 2021. Als u in het verleden in overeenstemming met de goedkeuring heeft gehandeld, dan hoeft u daarmee niets te doen.

Dit betekent echter niet dat als de aftrek niet is geclaimd in het verleden, dit alsnog kan worden gedaan. Aftrek van voorbelasting kan naar onze mening plaatsvinden indien het recht op aftrek is ontstaan op of na 23 september 2021. Dat betekent dat btw in aftrek kan worden gebracht op horeca-uitgaven die op of na 23 september 2021 zijn gefactureerd aan u als afnemer, mits u voldoet aan de voorwaarden van de goedkeuring. In geval de kosten zijn gemaakt vóór 23 september 2021, maar de kosten nog niet zijn gefactureerd aan uw afnemer en u de btw nog in aftrek kan brengen in de eerstvolgende btw-aangifte, dan kan naar onze mening óók gebruik worden gemaakt van de goedkeuring. Uiteraard alleen als u aan de voorwaarden voldoet. U heeft dan immers conform de goedkeuring gehandeld (deels) voor de inwerkingtreding hiervan en hierop hoeft u niet terug te komen. In andere gevallen zijn er wellicht ook mogelijkheden de aftrek te claimen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Meer informatie

Als u vragen heeft of de gevolgen voor uw situatie wilt beoordelen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.