Artikel:

Voldoet u al aan de verantwoordingsplicht van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

25 juli 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Werkgevers dienen bij het verwerken van persoonsgegevens te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit deze Europese verordening volgen.

Verantwoordingsplicht

Een belangrijk aandachtspunt onder de AVG betreft de verantwoordingsplicht.
Als verwerkingsverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit betekent dat u de plichten uit de verordening moet naleven zoals verschillende bewaartermijnen en dat u de goede naleving van deze plichten kunt aantonen. Deze verantwoordingsplicht staat centraal in de verordening.

Verwerkingsregister

Organisaties met 250 of meer werknemers zijn verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Kleinere bedrijven zijn hiertoe echter ook verplicht als de data die verwerkt worden een hoog privacyrisico voor de betrokkene inhouden, als de verwerking niet-incidenteel van aard is, of als bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Het bijhouden van een personeelsadministratie is een niet-incidentele verwerking zodat alle werkgevers te maken hebben met de AVG en de registerplicht.

Download de Servicebrief Lonen

Weten of u aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download