BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Lage WW-premie: herstel tot 1 juli mogelijk!

05 juni 2020

Heeft u werknemers in dienst die in aanmerking komen voor de lage WW-premie, maar waarvoor u nog niet voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste? De coulanceperiode loopt nog tot 1 juli 2020. Tot deze datum heeft u de gelegenheid om deze tekortkoming alsnog te herstellen. Voldoet u op 1 juli 2020 nog niet aan alle voorwaarden? In dat geval is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Heeft u alles al geregeld? Hieronder leest u welke acties benodigd zijn.

Update ontwikkelingen WAB en premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit heeft onder andere gevolgen voor de WW-premie die de werkgever moet afdragen naar de aard van het arbeidscontract. Ongeacht de sector waartoe de werkgever behoort, geldt eenzelfde hoge premie (7,94% in 2020) dan wel lage premie (2,94% in 2020). Afhankelijk van de contracten van uw werknemers en het soort arbeidscontract (bijvoorbeeld in geval van de (ontbrekende) schriftelijke arbeidsovereenkomst) wordt bepaald wanneer de lage respectievelijk de hoge WW-premie verschuldigd is.

Uitgangspunt is dat werkgever de lage WW-premie verschuldigd is voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een vast contract. Hierbij gaat het om een schriftelijke (of digitale) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Indien er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie (behoudens een aantal uitzonderingen). Dit is met name relevant in situaties waarbij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten die van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dan wordt niet aan de gestelde voorwaarden voldaan, zodat de hoge WW-premie van toepassing is. 

Herstel mogelijk

Werkgevers krijgen echter in bovenstaande situatie de tijd om toch nog te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers gedurende een coulanceperiode de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd. Dit is ook het geval als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Op 9 december 2020 heeft Minister Koolmees in een kamerbrief aangegeven dat de termijn om de administratieve vereisten op orde te krijgen van 1 januari 2020 is verlengd tot 1 april 2020. Op 17 maart jl. is door het Kabinet aangekondigd dat deze einddatum wordt verruimd tot 1 juli 2020. 

Een addendum kan in de volgende twee situaties een uitkomst bieden:

  • een minderheidsaandeelhouder die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen; en/of
  • eerdere contracten voor bepaalde tijd die stilzwijgend (zonder schriftelijke vastlegging) zijn overgegaan in contracten voor onbepaalde tijd. 

Welke actie is vereist?

Uiterlijk 1 juli 2020 hebben partijen een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum beschikbaar in hun administratie, hierbij geldt:

  • Uit dit document moet blijken dat het contract op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd was.
  • Gedurende de eerste 6 maanden mag de lage WW-premie worden toegepast.
  • Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.
  • Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Lukt het u niet om dit vóór 1 juli te realiseren, dan zal alsnog vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd zijn en moet een correctie plaatsvinden met terugwerkende kracht. 

Verduidelijkingen ten aanzien herzieningsregels

De werkgever is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Hierbij is bij werkgevers de vraag opgekomen hoe hiermee moet worden omgegaan indien op basis van een zogenoemde jaarurennorm wordt gewerkt en de werknemers daarnaast ook nog overwerken. Bevestigd is dat een arbeidsovereenkomst waarin één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar is overeengekomen en het recht op loon gelijkmatig is verspreid over de afgesproken tijdseenheid, geen oproepovereenkomst is.

Het is toegestaan om bij de zogenoemde jaarurennorm tussentijdse uitbetalingen van overwerk te verrichten zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst als een oproepovereenkomst wordt aangemerkt. Het is dan wel van belang dat de overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk niet mogen worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.

Overwerken in verband met coronavirus

Het coronavirus kan er toe leiden dat veel werkgevers in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers omdat zij in het kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, bijvoorbeeld in de zorg. Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Wij adviseren u graag

Het advies is om na te gaan of dit binnen uw organisatie speelt. Indien dit het geval is en schriftelijke vastlegging ontbreekt, dan kan een addendum voor 1 juli 2020 de aangewezen weg zijn om het lage WW-premiepercentage alsnog te kunnen toepassen. BDO heeft voor u een format beschikbaar. Heeft u interesse in dit format of heeft u andere vragen over de juiste toepassing hoge/lage ww-premie door u als werkgever? Neem dan contact op met een van onze loonheffingenspecialisten, zij helpen u graag. Kijk ook op onze speciale thema-pagina voor meer regelingen en maatregelen voor organisaties en ondernemers tijdens de coronacrisis.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam