BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Toepassing reisbureauregeling bij vooruitbetalingen

21 december 2018

De btw kent een bijzondere regeling voor reisbureaus. Zij voldoen btw uit de door hen behaalde marge. De btw op ingekochte goederen en diensten is niet aftrekbaar. De marge is belast in het land waar het reisbureau is gevestigd tegen het algemene btw-tarief. Doordat het reisbureau geen btw in aftrek brengt, drukt op de ingekochte goederen en diensten (vaak de elementen van een pakketreis) btw van het land waar zij worden ingekocht. Onlangs is in de zaak Skarpa Travel een oordeel geveld dat in bepaalde situaties mogelijkheden tot verbetering van uw btw-positie biedt.

De zaak Skarpa Travel

In de zaak Skarpa Travel oordeelde het Hof van Justitie recent dat een ondernemer die de reisbureauregeling toepast btw verschuldigd is op het moment dat zij een vooruitbetaling ontvangt van haar klant.

De btw is verschuldigd uit de behaalde marge. De marge is het verschil tussen het totale bedrag van de reissom en de door het reisbureau aan derden betaalde kosten voor het inkopen van goederen en diensten (de elementen van de reis), mits deze de reiziger daadwerkelijk ten goede komen.

Indien op het moment van het ontvangen van de vooruitbetaling de marge nog niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld doordat nog niet alle inkopen hebben plaatsgevonden, kan de marge volgens het Hof van Justitie bepaald worden op basis van een schatting van de door het reisbureau uiteindelijk te dragen werkelijke totale kosten. Met de werkelijke kosten van de inkopen kan rekening worden gehouden wanneer deze daadwerkelijk bekend zijn. Het reisbureau kan dan zijn aangiften, waarin de vooruitbetalingen zijn verwerkt, corrigeren.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

In Nederland kan worden gekozen om de marge per reis dan wel per aangiftetijdvak (globalisatieregeling) te berekenen. Verder is ook van belang of het betreffende reisbureau het factuurstelsel of het kasstelsel toepast.

Op dit moment kan het in een aantal situaties zo zijn  dat de ‘marge’ in de eerste tijdvakken van het jaar hoger is dan de daadwerkelijke marge omdat nog geen inkopen hebben plaatsgevonden. In dat geval dient het reisbureau in het begin van het jaar veel btw af te dragen, terwijl reeds bekend is dat de feitelijk te behalen marge lager zal zijn.
In bepaalde situaties kan de uitspraak inzake Skarpa Travel mogelijkheden bieden om de btw-positie van uw reisbureau te verbeteren.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw reisbureau, kunt u contact opnemen met één van onze btw-adviseurs