Artikel:

Tax Control Framework: van containerbegrip naar praktische toepassing

10 juni 2021

In mei 2016 publiceerde de OESO een baanbrekend rapport over Tax Control Frameworks (TCF). Dit rapport geldt wereldwijd nog steeds als de basis voor een goed TCF. Maar inmiddels zijn we enkele jaren verder. Wat is er sindsdien veranderd? 

Kennis is sterk toegenomen

De ontwikkelingen zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Belastingdiensten wereldwijd hebben systemen ingevoerd waarbij belastingplichtigen bepaalde voordelen krijgen als ze fiscaal “in control” zijn. Er zijn steeds meer bedrijven die ook aan andere stakeholders willen laten zien dat ze in control zijn, denk bijvoorbeeld aan aandeelhouders, (externe) toezichthouders of financiers. Hierdoor is de kennis over TCF’s de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij belastingplichtigen als bij de Belastingdienst en adviseurs.

Het toevoegen van waarde blijft een uitdaging

Toch blijft het in de praktijk een uitdaging om een TCF écht toegevoegde waarde te geven. Het bouwen van een TCF is slechts de eerste stap. Een TCF krijgt echter pas toegevoegde waarde bij juiste implementatie én monitoring. Met name in die laatste 2 stappen gaat het in de praktijk vaak mis en de oorzaak daarvan ligt veelal in stap 1, het bouwen van het TCF. Het is belangrijk om juist in die fase na te denken over wat de toegevoegde waarde is voor de belastingplichtige, rekening houdend met de activiteiten, personele organisatie en specifieke fiscale risico’s. Een TCF moet vooral werkbaar en praktisch genoeg zijn om binnen de eigen organisatie levend te houden. 

Veel vraagtekens

Het helpt dan niet dat het begrip TCF nog steeds met vaagheid is omgeven. Veel organisaties worstelen met het concreet invulling geven aan het containerbegrip TCF. Hoe kunt u dan toch een praktisch begin maken met een TCF, laagdrempelig maar wel met toegevoegde waarde? BDO helpt u daar graag bij. Stap voor stap nemen wij u mee in de fasen van een TCF en bieden u praktische tips. De BDO TCF roadmap geldt daarbij als uw routeplanner.

Hoe komt u tot een succesvol TCF?

Op 6 juli en 9 september 2021 organiseert BDO een kick-off webinar waarin de ontwikkelingen van het TCF en de basisprincipes van het TCF worden behandeld. We beogen u hiermee aan te moedigen om met een TCF te starten en geven u de benodigde basis en achtergrond mee. Het webinar zal later dit jaar worden opgevolgd door verdiepende workshops waarin we steeds stil staan bij een bepaalde bouwsteen of fase van een TCF. Hiervoor zult u te zijner tijd een uitnodiging ontvangen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

AANMELDEN WEBINAR