BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Saldoverklaring niet geclaimde aftrek lijfrentepremie

20 maart 2019

Heeft u niet de (volledige) premies van een lijfrenteverzekering/-spaarrekening afgetrokken, dan hoeft u mogelijk niet over uw volledige lijfrente-uitkering inkomstenbelasting te betalen. Bij de Belastingdienst kan namelijk een Verklaring niet-afgetrokken premies aangevraagd worden, de zogeheten saldoverklaring. Deze verklaring zorgt ervoor dat u pas inkomstenbelasting gaat betalen indien en voor zover uw lijfrente-uitkering het bedrag van de niet afgetrokken premies overstijgt. 

Initiatief verkrijgen saldoverklaring ligt bij belastingplichtige

De bewijslast voor het verkrijgen van een saldoverklaring ligt bij u, de belastingplichtige. De Belastingdienst verwacht hiertoe een kopie van de lijfrenteverzekering/lijfrentespaarrekening, een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken premies. Ook dient een verklaring verstrekt te worden waarin staat dat  de aanvrager  niet alsnog aftrek zal vragen voor de niet-afgetrokken premies waarvoor de saldoverklaring aangevraagd wordt. 

Belastingdienst wijst verzoek saldoverklaring af

Op 10 januari 2019 is in dit kader een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. De verzoeker klaagde hierbij over de afwijzing van zijn verzoek om een saldoverklaring. De saldoverklaring werd door de Belastingdienst afgewezen wegens het ontbreken van een kopie van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting. De verzoeker heeft hierover tweemaal de Belastingtelefoon gebeld. Beide keren is hem medegedeeld dat een dergelijke kopie (in principe) niet noodzakelijk is. Deze gesprekken zijn opgenomen. Het belscript van de Belastingdienst voor een dergelijke vraag geeft echter een ander, correct antwoord. Nadat de Belastingdienst de klacht ongegrond heeft verklaard, heeft de verzoeker de Nationale Ombudsman gevraagd om zich uit te spreken.

Klacht wordt als ongegrond gezien

De Nationale Ombudsman is van mening dat het verstrekken van een kopie van de definitieve aanslagen noodzakelijk is om het (aftrek)verzuim van de verzoeker voldoende aannemelijk te maken. Deze klacht wordt dan ook als ongegrond gezien. De klacht over de geluidsopnamen acht de ombudsman wel gegrond wegens de schending van het vereiste van goede informatieverstrekking respectievelijk het vereiste van professionaliteit.   

Meer informatie

Mocht u niet de volledige premies voor lijfrente in aftrek hebben gebracht in de aangifte inkomstenbelasting, vraag dan een saldoverklaring aan. Uw BDO adviseur kan u hierbij helpen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.