Artikel:

Regeerakkoord: pijnpunten WWZ voor ondernemers weggenomen

11 oktober 2017

Het regeerakkoord pakt de pijnpunten uit de Wet Werk en Zekerheid aan. De drempel om personeel in vaste dienst te nemen is daarmee verder verlaagd. Zo wordt onder andere voor kleinere werkgevers de loondoorbetaling bij ziek personeel met één jaar verkort. Nadeel is wel dat zij de re-integratie in het tweede ziektejaar aan het UWV moeten overlaten.. Daarnaast versoepelen de ontslagregels voor vast personeel. Dossiervorming wordt daarmee minder urgent. Toch blijft het oppassen aangezien de rechter meer armslag krijgt. Dit kan leiden tot hogere ontslagvergoedingen.