Artikel:

Positieve ontwikkelingen in de maakindustrie zetten door

30 juli 2021

In juni informeerden wij u al dat de recordgroei in de maakindustrie doorzet en dat de vooruitzichten positief blijven. In dit perspectief kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in de afgelopen maand.

In juni en juli heeft het CBS weer diverse cijfers over de maakindustrie gepubliceerd. De cijfers laten zien dat de industrie door blijft groeien, dit komt door toenemende vraag als gevolg van het versoepelen van de lockdown-maatregelen en het aanleggen van voorraden door het verlengen van de levertijden van diverse grondstoffen en halffabrikaten.

Gemiddelde dagproductie en afzetprijzen blijven doorgroeien

De mutatie van de gemiddelde dagproductie is in de maand mei ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder fors gestegen (16,5% ten opzichte van mei 2020). Ten opzichte van mei 2019 is de dagproductie zelfs met 3% gegroeid.

De gemiddelde dagproductie lag in de maand mei in alle bedrijfstakken hoger dan een jaar eerder. De grootste stijgingen zijn gerealiseerd door de bedrijfstakken “Machine-industrie”, “Rubber en kunststof” en “Transportmiddelen”, van respectievelijk 31,8%, 26,4% en 25,8% ten opzichte van een jaar eerder.

In de maand mei 2021 zijn de gemiddelde afzetprijzen weer gestegen (12,9% ten opzichte van mei 2020). In april was de stijging nog 11,8% ten opzichte van een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.

Orderportefeuilles blijven groeien door vraag uit binnen- en buitenland

De inkoopmanagersindex (PMI®) van Nevi is in juni wederom hoog met 68.8, maar heeft geen nieuwe recordhoogte bereikt (mei 2021: 69.4). De hoge PMI komt met name door een aanhoudende toename van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland, wat ook heeft geleid tot een toename in de productieomvang. Dit komt onder andere door versoepelingen van de lockdown-maatregelen. Bedrijven hebben de afgelopen tijd meer personeel aangenomen om de druk op de capaciteit te verlagen. Ook in juni worden de inkoopactiviteiten nog verder uitgebreid, door de hoge leveringstijden en tekorten. Bedrijven willen inspelen op de langere levertijden door voorraden aan te leggen voor grondstoffen en materialen. Dit vertaalt zich in nog langere levertijden en hogere in- en afzetprijzen.

Producentenvertrouwen bereikt opnieuw een recordhoogte

Het producentenvertrouwen is in juni 2021 gegroeid naar een recordhoogte van 11,5. De toename komt vooral doordat men positiever is over de orderportefeuille en over de toekomstige bedrijvigheid. Over de voorraden gereed product is men minder positief dan vorige maand, al is deze indicator nog steeds positief. Ondernemers in de elektrotechnische-, machine-industrie en hout- en bouwmaterialenindustrie waren het meest positief. In de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg het vertrouwen het sterkst (van 17,4 naar 22,7).

Overnames in de industrie

  

Bovenstaande grafiek laat zien dat de verbetering in de economische situatie ook een impact heeft gehad op het aantal deals in de sector. In 2021 is al een stijging te zien van het aantal deals. Het aantal deals dat in het 1e halfjaar van 2021 is gesloten, ligt hoger dan in de afgelopen jaren (2018: 35; 2019: 37; 2020: 36; 2021: 43). Gezien deze stijging in het eerste halfjaar ten opzichte van eerdere jaren, verwachten wij voor geheel 2021 een hoog transactievolume. Copyright © 2021, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates, as applicable).

Meer informatie

Binnen de M&A praktijk van BDO zien wij dat het aantal deals sinds september 2020 een sterke stijging doormaakt en dat deze stijging verder doorzet door grote belangstelling van strategische partijen uit de maakindustrie, maar ook van een groot aantal investeringsmaatschappijen. Tot en met juli jl. zijn al een significant aantal koop- én verkooptransacties op stevige waarderingsniveau’s afgerond en onze verdere transactie - pijplijn is onverminderd gevuld. Wilt u meer weten over de ondersteuning die BDO M&A u kan bieden bij aankoop of verkoop van uw onderneming of een deelbelang daarin of bijvoorbeeld over het verkrijgen van aanvullende financiering of investeringsruimte? Neem dan gerust contact met ons op.