BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Payroll: ook de valkuil voor overheidsorganisaties?

09 juni 2017

Dat payroll niet altijd de flexibiliteit kan opleveren in civielrechtelijke arbeidsverhoudingen, dat wisten wij al. Uit civiele rechtspraak volgt dat payroll-medewerkers onder omstandigheden zich er op kunnen beroepen dat er (materieel) een arbeidsovereenkomst is bij de inlener. Is dit risico ook aanwezig bij de overheid? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zich recent uitgelaten over de payrollconstructie binnen overheidsorganisaties.

Aanvankelijk oordeelde de rechtbank Limburg in een uitspraak van 2 augustus 20161 dat een werknemer die via een payrollconstructie werkzaam was bij de gemeente Heerlen, als ambtenaar moest worden aangemerkt. Volgens de rechtbank was er een ambtelijke aanstelling ontstaan, ondanks de payroll-relatie die partijen met elkaar waren aangegaan.

In hoger beroep oordeelde de CRvB2 echter anders. De Raad overwoog het volgende:

  1. De werknemer is nooit bij de gemeente aangesteld als een ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet. Er is nooit een schriftelijk besluit hiertoe genomen;
  2. Hoewel er, volgens vaste rechtspraak3, wel een ambtenarenverhouding kan ontstaan als er geen schriftelijk besluit hiertoe is genomen, moet er dan wel bij het daartoe bevoegde gezag aanwezige bedoeling zijn om een dergelijke verhouding tot stand te brengen, of sprake zijn van feiten en omstandigheden op grond waarvan de werknemer had mogen begrijpen dat er feitelijk een aanstelling tot ambtenaar had plaatsgevonden. Hiervan was volgens de Raad geen sprake;
  3. Als laatste wordt verwezen naar de recente rechtspraak van de Hoge Raad (Care4Care4) waarin is bepaald dat een payrollconstructie moet worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst en dat dit niet zomaar kan leiden tot het ontstaan van een arbeidsverhouding, of in dit geval: een ambtelijke aanstelling.

Payroll bij overheidsorganisaties

Uit deze uitspraak van de CRvB kan worden opgemaakt dat payroll bij overheidsorganisaties nog steeds mogelijk is. Een ambtelijke aanstelling wordt niet eenvoudig aangenomen. Het geeft de overheidswerkgever, althans zo lijkt het nu, ruimere mogelijkheden om een andere arbeidsverhouding aan te gaan dan een ambtelijke aanstelling. Let er echter wel goed op dat er geen feiten of omstandigheden aanwezig zijn - of ontstaan - waardoor anders kan worden geoordeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de specialisten van BDO Legal.
 

1 2 augustus 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:6699
2 CRvB 18 mei 2017, ECLI:NL:CRvB:2017:1837
3 15 november 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY4177
4 Hoge Raad 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356