Webinar:

Zó bent u tijdig voorbereid op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

20 april 2022

In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Volgens dit voorstel moeten alle grote ondernemingen in de toekomst verplicht niet-financiële (duurzaamheids)informatie opnemen in hun jaarverslaggeving én dient deze informatie gecontroleerd te worden door een accountant.

Uitstel implementatie CSRD voor OOB’s 

Momenteel ziet het ernaar uit dat grote Organisaties van Openbaar Belang (lees: OOB’s met meer dan 500 FTE) vanaf boekjaar 2024 moeten gaan rapporteren volgens de vereisten van de CSRD, grote ondernemingen vanaf boekjaar 2025 en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2026. Dit betekent dus uitstel van de implementatie van de richtlijn. 

Is dit uitstel goed nieuws? 

Ja en nee. Het goede nieuws is dat er meer tijd is om als organisatie compliant te worden met de nieuwe standaarden, die op dit moment nog vormgegeven worden door EFRAG (Europese standaardsetter). Het gevaar van uitstel is dat bedrijven denken dat ze ook later kunnen starten met de implementatie van de CSRD. Dat is niet het geval; de extra tijd is nodig om goed voorbereid te zijn, zodat uw organisatie uiteindelijk voldoet aan de grote hoeveelheid vereisten. 

Eerste rapportagestandaarden in concept gepubliceerd

Inmiddels zijn door de EFRAG namelijk de eerste ‘working papers’ gepubliceerd met daarin concepten van de rapportagestandaarden. De omvang van de working papers varieert voor de verschillende thema’s - zoals milieu, mensenrechten en materialiteit – van circa 25 pagina’s tot ruim 130 pagina’s per thema. Alles bij elkaar is het een zeer grote hoeveelheid pagina’s met gedetailleerde toelichtingen en informatie die binnenkort in de jaarverslagen opgenomen moeten worden. Dat betekent veel werk voor organisaties om deze informatie tijdig beschikbaar te krijgen en alle vereisten in de verslaggeving op te kunnen nemen. 

Naar verwachting standaarden eind oktober definitief

Het is dus van belang om tijdig te starten en niet af te wachten tot het moment van opstellen van het jaarverslag over 2024 of 2025. De standaarden worden (naar verwachting) eind oktober 2022 definitief. Door kennis te nemen van de beschikbare working papers, kan een organisatie nu al: 

  • De relevante thema’s binnen de organisatie bepalen waarover gerapporteerd moet worden. Aan de hand van deze thema’s kan vervolgens informatie verzameld worden waarover uiteindelijk gerapporteerd wordt; 
  • In algemene zin nadenken en actie ondernemen om duurzaamheid te verankeren in de strategie van de onderneming.

Webinar: alle noodzakelijke informatie over de CSRD

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid en te starten met de implementatie van de CSRD, lichten onze specialisten graag verder toe. Op dinsdag 24 mei organiseert BDO namelijk kosteloos een webinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tijdens dit webinar wordt het doel van de CSRD toegelicht, maar ook welke ondernemingen onder de reikwijdte van de CSRD gaan vallen, de actuele ontwikkelingen én wat uw onderneming nu al kan doen om voorbereid te zijn op invoering van deze richtlijn. Klik op onderstaande button voor meer informatie of om u aan te melden.

Ook als uw organisatie niet aan de criteria voldoet van de CSRD (en dus niet verplicht hoeft te rapporteren over niet-financiële informatie) kan de CSRD  handige aanknopingspunten bieden om duurzaamheid en rapportage daarover een stap verder te brengen in uw organisatie en u daarmee te onderscheiden van concurrenten. 

Aanmelden