Artikel:

Met deze 7 tips over informeel management behalen familiebedrijven succes

28 juni 2022

Voor het eerst is er wetenschappelijk antwoord op de vraag waarom familiebedrijven beter presteren dan vergelijkbare bedrijven waar geen familie aan het roer staat. De succesformule van familiebedrijven zit in een effectieve mix van formele en informele managementpraktijken.

Door de inzet van informele managementtechnieken maken familiebedrijven in termen van financiële performance, productiviteit en innovatie significant het verschil. Met deze niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, waarbij managers ook besluiten nemen vanuit intuïtie en ervaring, pakken familiebedrijven de voorsprong op vergelijkbare niet-familiebedrijven.

Nieuwe inzichten

Dit blijkt uit het onderzoek Ongekend Vermogen, onderzoek naar (in)formele managementpraktijken van familiebedrijven door Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank. Dit onderzoek leverde een aantal mooie inzichten op:

 • Familiebedrijven investeren vrijwel net zoveel in formeel management als niet-familiebedrijven. Het zijn de informele managementtechnieken die maken dat familiebedrijven gemiddeld beter scoren op innovatie, productiviteit en uiteindelijk financiële prestatie.
 • Op vijf van de tien onderzochte beleidsterreinen scoren familiebedrijven significant beter dan niet-familiebedrijven: duurzaamheid, MVO, aandeelhoudersrelaties, investeringstermijn en beslissingsstijl.
 • Innovaties en productiviteit zijn belangrijke aanjagers van de uiteindelijke financiële prestaties van bedrijven. Het ECFB-onderzoek toont aan dat formele managementtechnieken daar nauwelijks aan bijdragen: ze hebben wel enige impact op de innovatiekracht maar niet op de productiviteit. En hoewel formele managementpraktijken zeker nodig zijn als legitimiteit in relatie tot ‘good governance’ en compliance, dragen ze minder bij aan de bedrijfsresultaten dan informele managementpraktijken.
 • Met de komst van een externe directeur schuiven familieleden vaak door naar de rol van toezichthouder. Vanaf dat moment is er meer focus op formele managementpraktijken. Op de lange termijn betekent dit dat het ‘voordeel’ van het familiebedrijf ten opzichte van het niet-familiebedrijf afneemt.

Zó zetten familiebedrijven sterker in op informeel management

Het opbouwen van informeel management binnen het familiebedrijf kost tijd en gaat niet zonder hobbels; de kunst is om koersvast te blijven. We geven daarom zeven tips voor wie sterker wil inzetten op informeel sturen.

 1. Stimuleer individuele verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief
  Ontwikkel een bedrijfscultuur van hoofdelijke verantwoordelijkheid voor gedeelde doelen en stimuleer persoonlijk initiatief. Kies niet te veel strategische speerpunten en laat ze zoveel mogelijk samenvallen met de kernwaarde van het familiebedrijf.
   
 2. Er is voor alle familiebedrijven nog opwaarts potentieel
  Er zit voor bijna ieder bedrijf nog rek in het systeem; de mate waarin zal uiteraard per beleidsterrein verschillen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat familiebedrijven op vijf van de tien beleidsterreinen significant beter scoren dan niet-familiebedrijven. Het is niettemin aan te raden om voor alle terreinen na te gaan waar men nog kan verbeteren

Alle 7 tips lezen? Vraag het onderzoek aan

Benieuwd naar onze andere vijf tips om sterker te kunnen inzetten op informeel sturen? Vraag dan kosteloos het familiebedrijvenonderzoek ‘Ongekend vermogen’ aan. In dit rapport leest u alle onderzoeksresultaten en lessen en aanbevelingen.

onderzoek aanvragen