Artikel:

Mergers & acquisitions markttrends in de Food & Flowers sector

07 april 2022

Er gaat geen week voorbij zonder dat er een nieuwe fusie of overname bekend wordt gemaakt. Veel organisaties worden tegenwoordig benaderd voor een mogelijke ‘samenwerking’, maar hoe gaat u om met bedrijven die u benaderen? Wanneer is het een interessante keuze en wanneer niet? Het kan natuurlijk onderdeel zijn van een groeistrategie. In de Food & Flowers sector spelen een aantal belangrijke overkoepelende thema’s die overnames kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheid, technologische innovatie, bewuster consumentengedrag en kortere ketens. Dit artikel geeft inzicht in de verschillen tussen financiële- en strategische overnames, de impact van markttrends op Mergers & Acquisitions (M&A) en in de te nemen stappen in overname vraagstukken. 

Financiële kopers: private equity (PE)

Er wordt in algemene zin gesproken over financiële- en strategische kopers. Financiële kopers zijn Private Equity partijen, ofwel participatiemaatschappijen. De term Private Equity (PE) beschrijft alle soorten fondsen die geld van investeerders (vermogende particulieren en instellingen) bundelen en vervolgens aanwenden om belangen in bedrijven te verwerven. Participatiemaatschappijen zijn experts in het creëren van aandeelhouderswaarde. Het fundamentele doel van een participatiemaatschappij is het verwerven van belangen in bedrijven, de bedrijven te ondersteunen in ontwikkeling en groei en daarmee de bedrijfswaarde te verhogen. En, vervolgens te werken richting een verkoop – een zogeheten exit - om zo een rendement op de investering te realiseren. Een gebruikelijke investeringshorizon is tussen de vijf en zeven jaar.  

Verstrekt kapitaal wordt vaak gebruikt om nieuwe technologie te financieren, acquisities te doen (zogenaamde buy-&-build), het werkkapitaal uit te breiden en de balans te versterken en te verstevigen.  Durfkapitaal valt ook onder Private Equity, hoewel durfkapitaal vaak investeert in jongere bedrijven (start-ups/scale-ups) die zich bezighouden met innovatieve en geavanceerde, maar vaak nog onbewezen businessmodellen. Het verkopen aan een participatiemaatschappij door gevestigde, volwassen bedrijven kan van sterke toegevoegde waarde zijn door de inbreng van kennis, een netwerk en kapitaal. Een voorbeeld van een recente overname waarbij een participatiemaatschappij betrokken was, is de overname van Katjang Pedis door Waterland. De bedrijven gaan samenwerken om een pan-Europees bedrijf te worden door zowel organische groei als door een buy-&-build strategie.

Strategische overnames: focus op synergievoordeel of uitbreiding portfolio

Bij een strategische koper ligt de focus vaak op het behalen van synergievoordelen of het uitbreiden van het portfolio. Dit kan bijvoorbeeld met de overname van een concurrent of een ketenpartner. Internationale strategische kopers doen ook steeds vaker overnames. Hiermee  kunnen partijen direct een nieuwe markt betreden. Synergievoordelen kunnen van operationele of financiële aard zijn. Het bestaat veelal uit kostenbesparing, risicospreiding of groeipotentieel. De investeringshorizon is in de regel lang tot oneindig. Een strategische koper zal vaak maximaal betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Daarentegen is een financiële partij gebruikelijk minder actief betrokken bij de bedrijfsvoering. Een voorbeeld van recente overname door een strategische koper is de overname van Planet Pizza door New York Pizza. Planet Pizza is een Duitse pizza keten met 43 vestigingen.  Met deze overname wil het Nederlandse New York Pizza in Duitsland een van de grootste spelers worden.

Groei in aantal overnames, met name binnen de food sector

De Food & Flowers industrie heeft gedurende het tweede halfjaar van 2021 een groei gezien in het aantal overnames van ruim 14% ten opzichte van het aantal deals in het eerste halfjaar van 2021. Het relatieve aantal deals met betrokkenheid van private equity in het tweede halfjaar van 2021 betrof 28%, wat een stijging is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 (waarin de betrokkenheid van private equity 20% betrof). De meeste overnames van 2021 vonden plaats binnen de food sector. Wat verder opvalt is dat er in de flower sector meer strategische overnames plaatsvonden dan financiële overnames.  Zo is er bijvoorbeeld in de sector van groothandels in bloemen en planten sprake van een consolidatieslag tussen aanbieders. Groothandels streven naar ketenoptimalisatie en toenemende concurrentie leidt tot verdere margedruk, dit met een focus op het mechaniseren van de productieprocessen en het streven naar verhogen efficiency in de operatie. 

Impact markttrends op fusies en overnames in Food & Flowers sector

Een aantal trends met impact op de overnamemarkt, kunnen wellicht van invloed zijn op uw vraagstuk. Door de huidige trend waarin een toename plaatsvindt van technologische innovaties om duurzamer, kwalitatief hoogwaardiger en met een verhoogde opbrengst te kweken, is er momenteel een consolidatie van Nederlandse partijen waarbij kennis internationaal wordt ingezet. Een voorbeeld hiervan is de overname van de Nederlandse Certhon Group door het Japanse Denso Corporation, waar Denso Corporation van plan is om nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen met behulp van Certhon Group’s expertise. Bewuster consumentengedrag veroorzaakt een consolidatie door overnames en samenwerking via coöperaties: om te innoveren wordt samenwerking in de keten met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. Een andere trend is dat de gehele keten korter wordt. Nederlandse groothandels houden vooral internationaal toegevoegde waarde als serviceprovider voor e-tail en retail. Dit zorgt voor een groeiende consolidatie met het oog op efficiëntie en innovatiekracht om toegevoegde waarde te leveren voor zowel kweker als (eind)klant.

De volgende stappen in uw ‘overname vraagstuk’

Er zijn veel verschillende redenen waardoor dit vraagstuk bij uw bedrijf kan spelen;

  • Wilt u verder groeien maar ontbreekt het uw bedrijf aan kapitaal?
  • Wilt u het bedrijf op termijn verlaten maar is er geen opvolging aanwezig?
  • Of wilt u wellicht uitbreiden naar het buitenland? Voor elk bedrijf met zijn unieke omstandigheden is er een passende oplossing te vinden.

Wanneer (een van) bovenstaande vragen spelen, is het aan te raden om dit te bespreken en de markt te onderzoeken. Uw onderneming kan namelijk ook in de volgende fase terecht komen door het aantrekken van groeikapitaal. Niet in alle gevallen is het nodig of wenselijk om (een deel van) de aandelen over te dragen. De financieringsmarkt is enorm in ontwikkeling en biedt hier steeds meer mogelijkheden voor. U kunt bij onze specialisten terecht kunt voor al uw overname gerelateerde vraagstukken.

Neem contact op