Artikel:

Kennis werkgevers over WKR nog steeds niet op orde

07 november 2017

Ondanks dat de werkkostenregeling nu al bijna drie jaar verplichte kost is, lopen veel werkgevers nog steeds een fors risico op naheffingen. Dat blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten van de test die wij tijdens onze Landelijke Actualiteitendagen uitvoeren. Van de 20 vragen wordt slechts de helft door meer dan 50% van de werkgevers juist beantwoord. De hoogste score wordt bereikt als we vragen hoe de personeelsvereniging werkt. Liefst 78,8% van de ondervraagden beantwoordde de vraag juist. Echter ook een kleine 20% van de werkgevers denkt dat kerstpakketten onder de werkkostenregeling, onder voorwaarden nog steeds belastingvrij zijn.

Een derde van de werkgevers weet niet wanneer zij een vergoeding of verstrekking moeten aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en loopt daardoor een fors risico op een naheffing en boete. De omvang van de mogelijke naheffing wordt door verreweg de meeste werkgevers ook schromelijk onderschat.

Definitieve resultaten

Het onderzoek loopt de komende weken nog door. In december hopen wij de definitieve resultaten bekend te maken. U kunt deze dan downloaden van onze site, samen met het vernieuwde whitepaper 'De Werkkostenregeling 2018'. In december wordt overigens ook de evaluatie van de werkkostenregeling van het Ministerie van Financiën verwacht.

WKR-test

Weet u voldoende van de werkkostenregeling? Test uw kennis middels de WKR-test

Meer informatie

De dienstverlening van BDO op het gebied van de werkkostenregeling is uniek en uitgebreid. Bezoek bijvoorbeeld onze workshops Werkkostenregeling of laat ons samen met u een onderzoek doen naar de werkkostenregeling binnen uw organisatie. Ook kunt u zich inschrijven voor onze Landelijke Actualiteitendagen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze specialisten via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.