Video:

Inzicht in de gevolgen van uw duurzaamheidsambities

29 mei 2018

De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema. Onontkoombaar en onzeker, complex en diffuus. En de tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig. Maak als woningcorporatie maar eens keuzes die u over een paar jaar nog kunt verdedigen. Heldere keuzes over strategie, prioritering en fasering. Over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Gevolgen

Hoe krijgt uw corporatie grip op de gevolgen van uw duurzaamheidsambities? WoCO2-rendement, het rekenmodel van BDO en Innoforte, geeft inzicht in wat verduurzaming bij 15 verschillende route kost én opbrengt. In dit model gaan we uit van verschillende renovatiepakketten en warmteoplossingen zoals gas, hybride, all electric, warmtenet hoge en lage temperatuur.

Demo

Benieuwd naar de mogelijkheden van het rekenmodel? Bekijk de demo.

Bekijk demo