Artikel:

Investeren in duurzame (zonne-)energie

18 september 2019

Heeft u een groot dak? Wilt u investeren in duurzame energie? Wat zijn dan de gevolgen van de aangekondigde verlaging van de energiebelasting? Hoeveel btw kan ik terugkrijgen? Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? BDO vertelt u hier graag meer over. 

Wijziging energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE)

Zoals we in onze update over het Belastingplan 2020  – waarin we u uitgebreid informeren over de belangrijkste wetswijzigingen - al even kort aanstipten, wijzigt per 2020 betreft de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit. Daarnaast wordt juist de Opslag Duurzame Energie (ODE) verhoogd voor de grootverbruikers. Tevens heeft het kabinet aangekondigd nog te gaan kijken hoe de wijziging van de salderingsregeling wordt vormgegeven. Deze salderingsregeling zal voorlopig tot 1 januari 2023 ongewijzigd blijven. 

De salderingsregeling regelt dat verbruikers de hoeveelheid stroom die zij terugleveren aan het net, kunnen salderen met de afgenomen stroom. Energiebelasting en de ODE wordt geheven over het bedrag dat na saldering resteert. Door de verlaging van de energiebelasting wordt het voordeel hiermee van terugleveren aan het net kleiner. Daar staat tegenover dat juist voor de grootverbruikers de ODE stijgt en het salderingsvoordeel groter wordt. Beide aanpassingen hebben zodoende invloed op de terugverdientermijn van investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Uitbreiding subsidieregeling SDE++ en fiscale stimuleringsmaatregelen  

Naast bovenstaande wijzigingen, heeft het kabinet nogmaals bevestigd dat de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt uitgebreid. Door deze aanpassing komen ook andere middelen ten behoeve van het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in aanmerking voor subsidie. Lees hier meer over in ons eerder gepubliceerde perspectief

Een vergelijkbare verbreding vindt ook plaats met betrekking tot de fiscale regeling Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze maatregel geeft recht op extra belastingaftrek van 45% voor specifieke energiebesparende bedrijfsmiddelen. Voor beide uitbreidingen geldt dat bij een gelijkblijvend budget voor beide regelingen, de subsidiepot sneller leeg zal zijn. Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt de subsidiepot echter wel met 10 miljoen verhoogd naar 124 miljoen. Het budget voor de bestaande Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft ongewijzigd.

Meer informatie

Naast de reeds aangekondigde wijzigingen spelen ook recente ontwikkelingen op btw-gebied een belangrijke rol. De fiscale rechtspraak bijvoorbeeld met betrekking tot de btw-aftrek blijft op dit punt in ontwikkeling. Dit heeft allemaal impact op uw verdienmodel. Zeker wanneer u grootschalig gaat investeren in zonnepanelen is het van belang dat u goed op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving. Om u in de volle breedte op het gebied van investeringen in zonnepanelen nog beter van dienst te zijn, is BDO daarom een samenwerking aangegaan met de Zoncoalitie. Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving met betrekking tot zonnepanelen, neem dan contact op met onze adviseurs. 

Download factsheet