BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Herinvoering belastingrente bij aanslagen erfbelasting

13 januari 2021

De Belastingdienst berekent belastingrente over de verschuldigde erfbelasting als de aanslag erfbelasting niet op tijd kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat (te) laat aangifte is gedaan. De belastingrente bedraagt 4%.

Wél of géén belastingrente

De Belastingdienst had een achterstand op het verwerken en beoordelen van aangiften erfbelasting vanwege de overstap naar een ander automatiseringssysteem. Daarom gold voor overlijdens op of na 1 januari 2017 dat géén belastingrente werd berekend over de verschuldigde erfbelasting.

Na vier jaar lijkt het erop dat de Belastingdienst de achterstand heeft weggewerkt. De belastingrente is weer ‘aangezet’. Dit betekent dat voor overlijdens die op of na 1 januari 2021 plaatsvinden weer belastingrente wordt berekend. Voor overlijdens in de jaren 2017 tot en met 2020 wordt geen belastingrente berekend, ook al zijn de aangiften in 2021 nog niet (definitief) afgewikkeld.

Onderstaand een kort overzicht:

  • Overlijdens voor 2010: geen belastingrente
  • Overlijdens van 2010 tot en met 2016: wél belastingrente;
  • Overlijdens van 2017 tot en met 2020: géén belastingrente;
  • Overlijdens vanaf 2021: wél belastingrente.

Hoe wordt de belastingrente berekend?

De termijn voor het indienen van een aangifte erfbelasting is acht maanden na het overlijden. Dit is ook het startpunt voor de berekening van belastingrente: de rente wordt berekend vanaf acht maanden na het overlijden. De rente wordt berekend tot zes weken na dagtekening van de aanslag erfbelasting (de betaaltermijn), maar is niet langer dan 19 weken na ontvangst van de aangifte of 14 weken na ontvangst van het verzoek om voorlopige aanslag (rentetijdvak). In de praktijk zijn de volgende situaties te onderscheiden:

Aangifte indienen binnen 8 maanden na overlijden, aanslag wijkt niet af
Indien binnen acht maanden na overlijden aangifte erfbelasting wordt gedaan en de aanslag wordt conform de aangifte opgelegd, wordt géén belastingrente berekend.

Aangifte indienen binnen 8 maanden na overlijden, aanslag wijkt af
Wijkt de aanslag erfbelasting af van de tijdig ingediende aangifte dan is belastingrente verschuldigd over het gehele bedrag op de aanslag (en niet alleen over de afwijking).

Aangifte indienen na 8 maanden na overlijden (uitstel)
Als blijkt dat acht maanden voor het indienen van de aangifte erfbelasting te kort is, kan uitstel worden gevraagd. De aangifte erfbelasting wordt dan dus niet binnen acht maanden na het overlijden ingediend. Dit betekent dat er belastingrente wordt berekend over het gehele bedrag op de aanslag (gedurende maximaal het eerder genoemde rentetijdvak).

Aangifte indienen na 8 maanden na overlijden, tijdig verzoek voorlopige aanslag
De belastingrente kan voorkomen worden door binnen de acht maanden na overlijden te verzoeken om een voorlopige aanslag erfbelasting. Op deze voorlopige aanslag wordt (mits opgelegd conform het verzoek) geen belastingrente berekend. Bij het opleggen van de definitieve aanslag erfbelasting (na indiening van de aangifte erfbelasting) wordt de voorlopige aanslag erfbelasting verrekend. Is er een bedrag bij te betalen dan is over de bijbetaling belastingrente verschuldigd. Wordt er een bedrag terugontvangen dan wordt daar in sommige gevallen belastingrente over vergoed.

Meer informatie

Al met al is het best ingewikkeld of en over welk bedrag belastingrente is verschuldigd! Om heffing van belastingrente over erfbelasting te voorkomen of minimaliseren, adviseren wij voor overlijdens vanaf 2021 in voorkomende gevallen eerst een voorlopige aanslag aan te vragen. Zelfs in de situatie dat alle gegevens al bekend zijn én tijdig aangifte wordt gedaan.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseur.