Artikel:

Geïntegreerd rapporteren in de zorg

12 januari 2023

Het belang van een transitie naar een duurzame samenleving wordt breed onderkend. Met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is voor de zorgsector een belangrijke stap gezet op het gebied van verduurzaming. De sector is er echter nog niet. De basis is gelegd, maar nu is het tijd om door te pakken.

Duurzaamheid moet worden benaderd als integraal onderdeel van het zorgbeleid. Niet als een externe en extra taak, maar als onderdeel van en door de zorg zelf. Immers, niet-duurzaam gedrag (ook van zorginstellingen) leidt uiteindelijk vaak tot gezondheidsschade. Daarnaast heeft duurzaam gedrag ook andere voordelen voor de organisatie, zoals het zijn van een aantrekkelijke werkgever of besparen op energielasten en andere zorgkosten.

Duurzaamheid integreren in beleidsvorming

Duurzaamheid kan integraal worden meegenomen in beleidsvorming, –uitvoering en afspraken in de keten. Het vraagt om een cultuurverandering en het verankeren van duurzaamheid in de ‘genen’, de bedrijfsprocessen en het begrippenkader van de sector, zowel op landelijk niveau als op het niveau van de individuele organisaties. Op een andere manier over duurzaamheid rapporteren drijft deze integratie. Rapportage is geen einddoel, maar zorgt voor het waarden-gedreven denken in de zorg. De lange termijn waardecreatie op essentiële thema’s, zoals werknemerstevredenheid, klimaat en afval ontbreekt vaak nog. Geïntegreerd rapporteren voegt deze ontbrekende schakel toe. Ook door te leren van anderen, op basis van ‘best practices’ en geïntegreerde voorbeelden, kan een organisatie verder groeien op duurzaamheidsgebied.

Publicatie ‘Geïntegreerd rapporteren in de zorg’

BDO staat als organisatie midden in de samenleving en we zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij geloven dat juist nu zorginstellingen hun maatschappelijke relevantie met duurzame bedrijfsmatige keuzes kunnen vergroten. Daarom schreven we de publicatie ‘Geïntegreerd rapporteren in de zorg’.

In deze publicatie geven we inzicht in het geïntegreerd rapporteren proces, met concrete voorbeelden en leidende vragen. Wij delen onze kennis over rapporteren in de zorgsector én helpen bij het beginnen of vervolgen van de duurzaamheidsreis in uw organisatie. De publicatie bevat een gestructureerd stappenplan om de uitdagingen het hoofd te bieden en de voordelen te herkennen van een geïntegreerde benadering voor de rapportage. Hiermee kunnen besluitvorming en acties die van invloed zijn op het creëren, behouden of aantasten van waardes worden ondernomen en in de loop van de tijd worden gemonitord. Uiteraard kunnen zorginstellingen met dit stappenplan ook aan de slag met transparantie over duurzaamheid in hun (openbare) jaarverantwoording.

Download de publicatie 'Geïntegreerd rapporteren in de zorg' nu via onderstaande button.

Download publicatie

Meer informatie

Benieuwd hoe BDO uw zorgorganisatie kan helpen met duurzaamheid en de geïntegreerde jaarverantwoording? Heeft u vragen over geïntegreerd rapporteren of wenst u ondersteuning bij een van de onderdelen van de ESG routekaart? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met één van onze specialisten.