BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Extra budget voor subsidieregeling praktijkleren

31 juli 2020

Hoewel de impact van de coronacrisis op de beschikbare stages en leerbanen nog onzeker is, heeft het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alvast een actieplan opgesteld. In dit actieplan worden op tijd voldoende maatregelen genomen om eventuele grote negatieve effecten op de beschikbare plaatsen zo goed als mogelijk tegen te gaan. In de Kamerbrief van 13 juli 2020 informeert de Minister de Tweede Kamer over het actieplan. 

Extra budget subsidieregeling praktijkleren

Om ervoor te zorgen dat er voldoende stages en leerbanen zijn voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten, werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid, wordt er een extra budget vrijgemaakt voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is onderdeel van het actieplan. Het extra budget bedraagt jaarlijks 10,6 miljoen voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. 

In de bijlage van de kamerbrief is een selectie van sectoren opgenomen waarvoor het extra budget geldt. De extra impuls zal worden ondergebracht in een apart compartiment. Op deze manier ontvangen alleen werkgevers in de betreffende sectoren extra subsidie bovenop het bedrag waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren recht hebben. 

Samenloop subsidieregeling praktijkleren met NOW-regeling

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis te maken hebben gekregen (of krijgen) met een omzetdaling van ten minste 20%. Voor de omzetberekeningen in dit kader wordt onder ‘omzet’ verstaan: alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie. Subsidies en andere tegemoetkomingen zijn ook hieronder begrepen. Dit betekent dat een subsidie op basis van de subsidieregeling praktijkleren (en een eventuele extra subsidie hier bovenop) ook invloed kan hebben op de hoogte van de tegemoetkoming NOW. Een subsidie op grond van NOW 1.0 wordt overigens niet meegenomen voor de omzetberekeningen.  

Meer informatie

Wilt u meer weten hierover of heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze specialisten. 

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam