BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Exporteurs dienen vanaf 1 april 2020 in de EU gevestigd te zijn

02 december 2019

Op 30 juli 2018 heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met aanpassingen en correcties van de Gedelegeerde Verordening van het Douanewetboek van de Unie. De belangrijkste aanpassing betrof de nieuwe exporteursdefinitie. Deze aanpassing staat lidstaten toe om de definitie van exporteur te verruimen zodat bijvoorbeeld ook een vervoerder, expediteur of een andere partij als exporteur kan optreden. Echter, door een gebrek aan harmonisatie, hadden bepaalde lidstaten (waaronder Nederland) ervoor gekozen de nieuwe definitie nog niet te implementeren. 

Nieuwe definitie exporteur

Omdat de oude definitie volgens de Europese Commissie te beperkt was, is de tekst van het artikel vervangen door de volgende tekst: 

"exporteur”:
a) een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage;
b) in andere gevallen, wanneer a) niet van toepassing is:
i. een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten;
ii. wanneer i) niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten."

Gevolgen van de nieuwe definitie

In veel gevallen zal degene die eigenaar is van de goederen en deze verkoopt aan een koper buiten de Unie, niet in de Unie zijn gevestigd. Deze partij kan dan strikt genomen volgens de wetgeving niet in vak 2 van de uitvoeraangifte worden vermeld. Het is echter mogelijk om een EU-entiteit te machtigen om de macht te hebben te beslissen dat de goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten. Die persoon treedt dan op als exporteur.

Op basis van de nieuwe definitie, is het niet langer mogelijk voor niet EU gevestigde entiteiten om door middel van een indirect vertegenwoordiger toch als exporteur op te treden. De vertegenwoordiger is immers geen partij bij het contract op grond waarvan de goederen het douanegebied zullen verlaten. 

Voor Nederlandse bedrijven kan dit grote impact hebben als zij goederen verkopen aan niet-EU afnemers met toepassing van de Incoterm Exworks. Het risico is dat de goederen bij de uitvoergrens worden tegengehouden door de douane. Dit kan leiden tot verstoring van de klantrelatie en daarmee de business.Een ander problematisch voorbeeld is een niet EU-onderneming die eigen voorraad overbrengt naar de EU, waarbij de goederen direct uit de voorraad kunnen worden afgeroepen zodra er een afnemer is gevonden. Als die afnemer buiten de EU is gevestigd, kunnen beide partijen niet als exporteur optreden.

Mismatch tussen douane en btw

Met de nieuwe definitie is het mogelijk dat de exporteur voor douanedoeleinden niet dezelfde persoon is als de persoon die het 0% btw-tarief bij export toepast. Bijvoorbeeld in het geval dat een expediteur optreedt als exporteur voor douanedoeleinden terwijl de eigenaar van de goederen het 0% btw-tarief toepast.

Wie kan optreden als exporteur?

De exporteur dient in de EU te zijn gevestigd of daar een vaste inrichting te hebben. Een vaste inrichting is een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige menselijke en technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Als dit mogelijk is kan een toets worden losgelaten op de leveringscondities. Zo kan een kwalificerende entiteit worden vermeld op de uitvoeraangifte.

Hoe kan BDO u van hulp zijn?

BDO kan u helpen bij het toetsen of uw activiteiten worden beïnvloed door de implementatie van de nieuwe definitie en bij het minimaliseren van de impact hiervan op uw onderneming. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze adviseurs.