BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Een effectievere invulling van de Wtl: de belangrijkste wetswijzigingen

04 augustus 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt over de toekomst van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Er is overeenstemming bereikt hoe het geheel aan instrumenten in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl) tot een effectievere invulling kan leiden. Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen?

LIV wordt LKV jongeren

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Uit de gemaakte afspraken volgt dat het LIV wordt omgezet in een loonkostenvoordeel voor jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Naar verwachting wordt het LKV jongeren van toepassing voor het in dienst nemen en houden van jongeren van 18 tot 27 jaar met een loon tussen 100 en 125% van het minimum(jeugd)loon. Verder is vereist dat de jongere minimaal 1.248 gewerkte uren in een kalenderjaar heeft.

Voordat de nieuwe regeling in werking treedt zal de minister onderzoeken of de hierboven beschreven parameters moeten worden aangepast om de regeling effectiever te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het urencriterium aan te passen of door de grens van 125% te verlagen. Vijf jaar na inwerkingtreding zal de regeling opnieuw worden geëvalueerd. Minister Koolmees streeft ernaar het definitieve wetsvoorstel in de loop van 2021 naar de Tweede Kamer te sturen. Dit betekent dat medio 2021 de definitieve parameters en bedragen voor het LKV jongeren en de datum van inwerkingtreding bekend worden gemaakt.

Op basis van de hiervoor beschreven parameters zou het LKV jongeren maximaal € 2.000 per jaar bedragen voor jongeren met een loon tussen de 100 en 110% van het minimumloon en € 1.500 voor jongeren met een loon tussen de 110 en 125% van het minimumloon. Er is geen doelgroepverklaring nodig om in aanmerking te komen voor het LKV jongeren. Voorts wordt het LKV jongeren net als het huidige LIV automatisch uitbetaald via de financiële administratie.

LKV banenafspraak in duur onbeperkt

De banenafspraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek waardoor zij lastiger werk vinden. Het LKV banenafspraak kan op dit moment maximaal drie jaar toegepast worden. Dit loonkostenvoordeel wordt in duur onbeperkt en wordt ook beschikbaar voor mensen uit de doelgroep die al in dienst zijn. De doelgroepverklaring wordt voor dit loonkostenvoordeel afgeschaft. In de toekomst kunnen werkgevers op basis van het doelgroepregister banenafspraak eenvoudig bepalen of ze voor een werknemer in aanmerking komen voor het LKV banenafspraak. Hierdoor verminderen de administratieve lasten voor werkgevers en wordt een belangrijk knelpunt van deze regeling weggenomen.

Meer weten?
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande voorgenomen wijzigingen of heeft u andere loonheffingen gerelateerde vragen, neem dan contact op met één van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag.