Artikel:

De waarde van uw bedrijf bepalen

23 november 2022

‘Wat is de waarde van mijn onderneming?’ Een vraag die iedere ondernemer zichzelf wel eens stelt; om te weten hoe u ervoor staat, of omdat er zich een specifieke situatie voordoet. Hoewel het een eenvoudige vraag lijkt, geldt dat niet voor het antwoord. Er bestaat bij sommige ondernemers de indruk dat een bedrijfswaardering niet meer is dan ‘EBITDA x multiple’; dat de berekening én uitkomst als het ware ‘op de achterkant van een bierviltje passen’. Maar niets is minder waar.

Geen enkel bedrijf is gelijk aan elkaar. Productiebedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillen in omvang, marktgebied, concurrentiepositie, mate van operational efficiency, staat van onderhoud van het machinepark of inrichting van de supply chain. Ondernemingen zijn dus per definitie niet een-op-een met elkaar te vergelijken, en de waarde is ook niet met een snelle som te berekenen.

Berekenen van uw bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering is niet hetzelfde als het berekenen van de intrinsieke waarde van een onderneming. Voor een juiste bedrijfswaardering moet namelijk rekening worden gehouden met de elementen risico, rendement en tijd. Elementen die bij een Discounted Cashflow (DCF) benadering worden meegenomen. Naast de omvang van de kasstromen, zijn ook de ‘timing’ en het risico van invloed op de waardebepaling. 

Toekomstprojecties vormen altijd de basis voor de DCF methode. Hierbij staat de vraag centraal welke uitgangspunten worden gehanteerd, o.a. ten aanzien van de economische ontwikkelingen en de impact daarvan op de onderneming die gewaardeerd wordt. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de economische vooruitzichten van zowel de specifieke branche als de geografische context waarbinnen het betreffende bedrijf actief is. De uitkomst van een bedrijfswaardering is dan ook afhankelijk van de gekozen uitgangspunten.

Wilt u weten hoeveel uw onderneming waard is?

Neem dan contact op met een van onze specialisten, of download het whitepaper bedrijfswaardering via onderstaande button. Hiermee krijgt u meer inzicht in veel voorkomende waarderingsmethoden en de aandachtspunten bij het opstellen ervan.

Download whitepaper