BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

De lage WW-premie en de (ontbrekende) schriftelijke arbeidsovereenkomst

03 december 2019

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de WW-premie als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans gedifferentieerd. De van toepassing zijnde WW-premie zal dan per werknemer worden vastgesteld op basis van het soort arbeidscontract van de betreffende werknemer.

Voorwaarden lage WW-premie

In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW wat door de overheid is gepubliceerd, is opgenomen dat de lage WW-premie niet mag worden toegepast als er uitsluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op papier beschikbaar is, die van rechtswege is omgezet naar onbepaalde tijd. Ook kan het zijn dat een omzetting aan de werknemer wel is bevestigd, maar zonder dat er een (nieuwe of aangepaste) schriftelijke overeenkomst is opgemaakt die door werkgever en werknemer is ondertekend.

Voor deze werknemers mag alsnog de lage WW-premie worden gebruikt als (per de 1e van het aangiftetijdvak) wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is;
  • dit addendum wordt bewaard bij de loonadministratie.

Hiervoor is dus actie vereist voor 1 januari 2020!

En aandeelhouders?

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal als hij (direct of indirect) enig aandeelhouder is, of een meerderheidsbelang heeft in een vennootschap waarvoor hij (bestuurs)werkzaamheden verricht, veelal niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, zodat er ook geen WW premie verschuldigd is.

Dit zal bij toepassing van de zogenaamde doorbetaaldloonregeling echter anders uitpakken voor een aandeelhouder die bij de vennootschap, waarvoor hij via een managementovereenkomst feitelijk werkzaam is, niet als DGA kwalificeert. In dat geval is hij formeel uit hoofde van zijn hoofdbetrekking bij zijn personal holding (daar als DGA niet verplicht verzekerd) in nevenbetrekking werkzaam voor een andere vennootschap (daar wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, uitgaande van een civielrechtelijk dienstverband). Vanwege de managementovereenkomst is er normaliter echter voor de nevenbetrekking geen afzonderlijke schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikbaar tussen de aandeelhouder en genoemde vennootschap. Een dienstbetrekking wordt in de regel ook niet beoogd. Tóch kan naar de feiten en omstandigheden beoordeeld sprake zijn van een dienstbetrekking, In dat geval zal de lage WW-premie voor hem dus ook niet door die vennootschap kunnen worden toegepast.

Wij adviseren u graag

Het advies is om na te gaan of dit binnen uw organisatie speelt. Indien dit speelt en er is geen schriftelijke vastlegging, dan kan een addendum voor 1 januari 2020 de aangewezen weg zijn om het lage WW-premiepercentage alsnog te kunnen toepassen. BDO heeft voor beide genoemde situaties een format beschikbaar. Neem hiervoor contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.