Artikel:

Btw en invoerrechten bij import medische goederen tijdelijk opgeschort

11 november 2020

We horen het vaak in het nieuws; er is een groot tekort aan medische goederen zoals mondkapjes en beademingsapparatuur in de Europese Unie. Onlangs heeft de Europese Commissie besloten om de invoer van dit soort producten uit derde landen te vergemakkelijken. U leest hier meer over in dit perspectief. 

Btw en invoerrechten

Wanneer goederen worden geïmporteerd in de Europese Unie, dienen deze   eenmalig te worden ‘ingeklaard’. Met inklaren wordt bedoeld het doen van aangifte bij de douane voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen. Een importeur moet bij inklaring in beginsel invoerrechten, btw en eventueel accijnzen betalen. De Europese douanewetgeving biedt de mogelijkheid van rechtenvrije invoer van goederen voor slachtoffers van rampen, zoals maskers en beschermingsmiddelen, evenals testkits, ventilatoren en andere medische uitrusting. De Europese btw-wetgeving kent een vergelijkbare regeling voor de vrijstelling van btw op definitieve invoer van bepaalde goederen. Wel moeten lidstaten de Europese Commissie verzoeken deze vrijstellingen te verlenen. 

Besluit van de Europese Commissie coronacrisis

In het kader van de coronacrisis hebben alle Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk een dergelijk verzoek gedaan. Deze landen hebben de Europese Commissie verzocht af te zien van de heffing van btw en invoerrechten op medische goederen die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd. Bij medische goederen kunt u denken aan medische apparatuur zoals beademingsapparatuur, testkits of beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. 

Om de bestrijding van het coronavirus niet te belemmeren en de aanlevering van medische goederen te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie op 3 april besloten op de verzoeken in te gaan. De tijdelijke opschorting van btw- en invoerrechten is vormgegeven als een vrijstelling. De vrijstelling treedt met terugwerkende kracht in vanaf 30 januari van dit jaar en geldt in ieder geval tot en met 30 april 2021. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt de vrijstelling tot en met het einde van de overgangsperiode, namelijk 31 december 2020. Vanwege de inwerkingtreding met terugwerkende kracht is het goed mogelijk dat u over sommige zendingen, waarover u wel invoerrechten heeft moeten betalen, een verzoek om teruggaaf van invoerrechten kunt indienen. 

De vrijstelling is van toepassing als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moeten de goederen bestemd zijn voor kosteloze verspreiding voor  personen die zijn getroffen door het coronavirus, risico lopen op infectie of zijn betrokken bij de bestrijding van het virus door bepaalde publiekrechtelijke organisaties. De Staatssecretaris heeft bevestigd dat iedere instelling onder de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) en Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-geregistreerde zorgverleners gebruik kunnen maken van de vrijstelling. Daarnaast moet worden voldaan aan de standaardvoorwaarden die door de Europese btw- en douanewetgeving worden gesteld bij de rechtenvrije invoer voor slachtoffers van rampen en bij de definitieve invoer van bepaalde goederen. Door deze maatregel wordt de invoer van medische goederen uit derde landen goedkoper en ook makkelijker. Er hoeft immers met minder douaneformaliteiten rekening gehouden te worden.

Wilt u meer weten over btw of over andere coronamaatregelen? 

Neem dan contact op met één van onze adviseurs of kijk op de thema-pagina speciaal voor u als ondernemer tijdens de coronacrisis. 

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam