Artikel:

BMKB-C; geld lenen bij de bank als u getroffen bent door coronacrisis

23 maart 2020

Het coronavirus heeft Nederland momenteel volledig in zijn greep. Steeds meer mensen raken besmet, en de overheid legt vergaande maatregelen op om de verspreiding van het virus te beperken. Bedrijven worden geconfronteerd met enorme financiële gevolgen. In sommige gevallen is de omzet voor komende maanden volledig weggevallen. Om dit leed te verzachten hebben overheid, banken en pensioenfondsen tal van regelingen in het leven geroepen die moeten zorgen dat deze vraaguitval kan worden opgevangen. 

Uitstel aflossingen

Allereerst hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank op donderdag 19 maart aangekondigd mkb-bedrijven voor een periode van zes maanden uitstel van aflossingen te geven. Dit geldt voor alle ondernemingen met financieringen tot € 2,5 miljoen in alle sectoren. Wel moet uw onderneming in de kern gezond zijn. In de praktijk komt deze randvoorwaarde erop neer, dat u in aanmerking komt voor uitstel van aflossingen als uw onderneming niet nu al is ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank. Bij de meeste banken kunt u via het online portal uitstel aanvragen. 

Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

Verder kunt u bij uw bank terecht voor een eventuele overbruggingsfinanciering of ophoging van het Rekening Courant krediet. Wij verwachten dat de bank hierbij, mits zij de financiering overweegt, in beginsel zal willen terugvallen op de zogenaamde BMKB-C regeling van de overheid. 
Met deze regeling staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. De overheid wil met de BMKB-C regeling voorkomen dat bedrijven die zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus in ernstige liquiditeitsproblemen komen. 

Wat houdt de BMKB-C regeling concreet in?

 • De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd
 • Verhouding bank : Staat = 1 : 3
 • Maximaal: bankdeel € 0,5mio, BMKB-C krediet (Staatsdeel) €1,5mio
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd

Toelichting aan de hand van een rekenvoorbeeld
Bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 67,5% van de totale financiering). De resterende € 650.000 is voor risico van de bank. Voor dit deel zal de bank in beginsel zekerheden zoeken.

Voorwaarden BMKB-C

 • <250 FTE en balanstotaal <€43 mio of omzet <€50 mio 
 • Continuïteitsperspectief (oordeel is aan de bank)
 • Zelf staat u als ondernemer persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet (geldt alleen bij BV’s waarbij de aandeelhouder een belang heeft van meer dan 50%)
 • Regeling geldt tot 1 april 2021

Geen BMKB 

 • Deze regeling is niet van toepassing voor ondernemingen actief in de publiekverzekerde zorg
 • U komt ook niet in aanmerking als uw onderneming de laatste, of de te verwachte, jaaromzet voor meer dan 50% heeft verkregen uit de beoefening van:
  • land- en tuinbouw, vee- of visteelt, visserij of teelt van vee- en visvoer; of
  • bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of financieren van één of meer andere ondernemingen; of
  • de verwerving, vervreemding, ontwikkeling, beheer of exploitatie van OG.

Hoe vraagt u een overbruggingskrediet aan?

Bij de meeste banken kunt u online een financieringsaanvraag starten. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, bespreekt u samen met een accountmanager of u in aanmerking komt voor de BMKB-regeling van de overheid. 

De bank moet ervan overtuigd zijn dat u straks, na de crisis, in staat bent om de schuld af te lossen. Dat doet u door op basis van de cijfers over 2018 en 2019 duidelijk te maken dat uw financiële prestaties voorafgaand aan de crisis voldoende waren om straks de schulden af te lossen. Houdt u daarbij rekening met de eventuele andere schulden die u in deze crisis moet aangaan (onder andere als gevolg van uitgestelde belasting- en pensioenpremie afdracht). 

Heeft u vragen over hoe deze financiële onderbouwing op te stellen, of hoe u moet onderbouwen dat de bank safe zit - ook voor het deel dat voor haar eigen risico is? Neem voor onze financieringsoplossingen contact op met een van onze specialisten, of klik op onderstaande knop.

Meer weten over (preventieve) maatregelen in relatie tot het coronavirus?

Heeft u als werkgever vragen over het treffen van (preventieve) maatregelen in relatie tot corona of heeft u vragen over het recht op privacy van werknemers in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten of klik op onderstaande knop.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam