Artikel:

Bijeenkomst of evenement geannuleerd? Btw terug!

16 maart 2020

Door de huidige situatie in Europa komen annuleringen helaas regelmatig voor. Mogelijk kunt u de financiële schade beperken door btw terug te vragen. In dit artikel zetten wij op hoofdlijnen de relevante btw-gevolgen uiteen voor annuleringen. Hierbij maken wij onderscheid tussen drie situaties: 

  1. De afnemer heeft al een deel van de vergoeding voldaan en krijgt het volledige betaalde bedrag terug
  2. De afnemer moet een deel van de overeengekomen vergoeding betalen. 
  3. De afnemer moet de gehele overeengekomen vergoeding betalen. 
  4. De klant is niet verplicht de gehele vergoeding te betalen, maar doet dit toch

1. De afnemer krijgt het volledig betaalde bedrag terug

Wanneer de afnemer het volledig betaalde bedrag terugkrijgt en u heeft de btw die is begrepen in dat bedrag al voldaan dan kunt u dat btw-bedrag terugvragen. Let er wel op dat hier voorwaarden aan verbonden zijn. Als u al hebt gefactureerd dan adviseren wij om een creditfactuur uit te reiken. Daarnaast adviseren wij u om in zakelijke relaties eerst zekerheid te krijgen dat de btw niet (deels) in aftrek is gebracht voordat u het in de vergoeding begrepen btw-bedrag terugvraagt. 

2. De afnemer moet een deel van de overeengekomen vergoeding betalen

Geeft u de afnemer een deel van het bedrag dat hij al betaald heeft terug, dan geldt voor dat deel hetzelfde als hiervoor is besproken bij volledige teruggave. 

Blijft de afnemer het reeds betaalde bedrag verschuldigd of brengt u nog een extra bedrag aan uw afnemer in rekening wegens de annulering dan is het van belang om voor de btw te bepalen of het bedrag dat de afnemer heeft betaald kwalificeert als schadevergoeding of als vergoeding voor de prestatie waarop de afnemer wel recht had, maar niet heeft afgenomen. Is sprake van een schadevergoeding dan is het bedrag dat de afnemer betaalt een bedrag zonder btw. U kunt alsnog onder voorwaarden de btw terugvragen als u die reeds heeft voldaan. Is sprake van een recht op een prestatie die de afnemer niet heeft afgenomen dan is wel btw verschuldigd over de vergoeding die de afnemer betaalt. In de rechtspraak zien we hier een casuïstische benadering. Wij adviseren u samen met een btw-specialist te kijken naar uw situatie. Mogelijk is afstemming met de Belastingdienst noodzakelijk. 

3. De afnemer moet de gehele vergoeding betalen

Wanneer de afnemer de gehele vergoeding moet betalen is eveneens de vraag aan de orde of sprake is van een onbelaste schadevergoeding of een btw-belaste vergoeding die is betaald voor het recht op een prestatie. Ook hier geldt dat we een casuïstische aanpak zien in de rechtspraak. Het is dus van belang om van geval tot geval de btw-gevolgen vast te stellen. Afstemming met de belastingdienst kan hierbij nodig zijn. In de rechtspraak is het feit dat de afnemer het totale bedrag moet betalen een omstandigheid die met zich brengt dat eerder tot belastbaarheid wordt geconcludeerd. 

4. De klant is niet verplicht de gehele vergoeding te betalen, maar doet dit toch

De situatie kan zich voordoen dat een klant het aanbod ‘geld terug’ krijgt, maar daar vanaf ziet. De gehele vergoeding wordt dan door de klant betaalt, zonder dat de ondernemer de prestatie verricht. Ook in die situatie heeft een ondernemer naar onze mening in veel gevallen recht op teruggaaf van btw, omdat de betaling een donatie is geworden. Let op dat aan het terugvragen van btw voorwaarden zijn verbonden en dat het belangrijk is in zakelijke relaties eerste zekerheid te krijgen dat de btw niet (deels) in aftrek is gebracht, voordat de btw wordt teruggevraagd.

Wat te doen bij annuleringen?

Annuleringen zijn uiteraard erg vervelend, maar wellicht is de financiële schade enigszins te beperken. Wanneer u met annuleringen te maken heeft raden wij u aan om contact te zoeken met een van onze btw-adviseurs. 

Wanneer u overweegt uw beleid omtrent annuleringen aan te passen in deze tijd, kijken wij ook graag met u mee, zodat u hierbij ook aandacht kan besteden aan de btw-gevolgen.  

Meer weten over welke fiscale maatregelen u kunt treffen om potentiële bedrijfsrisico’s te beheersen? Neem dan contact op met een van onze fiscalisten, of kijk op de thema-pagina speciaal voor u als ondernemer tijdens de coronacrisis.