Artikel:

Belasting- en premieheffing bij grensoverschrijdend werken: de aandachtspunten

03 augustus 2018

Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat een werknemer, al dan niet op verzoek van zijn werkgever, grensoverschrijdend gaat werken. Het gaat hierbij om werknemers die:

  • in het buitenland wonen maar in Nederland werken;
  • in Nederland wonen en in het buitenland voor het bedrijf in Nederland werken;
  • in het buitenland wonen én werken.

Dan gelden er speciale regels en verdragen voor zowel de inhouding van loonbelasting als voor de sociale zekerheid (de volksverzekeringen, de zorgverzekeringswet en de werknemersverzekeringen).

Heffing van loonbelasting

De belastingstelsels van zowel landen binnen als buiten de Europese Unie zijn niet geharmoniseerd en lopen sterk uiteen. Als er niets tussen landen zou zijn geregeld, zou een werknemer bij grensoverschrijdend werken mogelijk twee keer belasting betalen over zijn loon: in het werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land belasting mag heffen c.q. een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moet verlenen.

Verzekeringsplicht en premieheffing sociale zekerheid

De sociale zekerheidsstelsels in verschillende landen zijn niet geharmoniseerd en lopen sterk uiteen. Het stelsel in Nederland omvat de volksverzekeringen, de Zorgverzekeringswet en de werknemersverzekeringen. Binnen de Europese Unie vindt er wel een coördinatie plaats van de sociale zekerheidsstelsels.

Download de Servicebrief Lonen

Kent u alle aandachtspunten bij grensoverschrijdend werken? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download