Artikel:

BDO helpt: in vier eenvoudige stappen naar het registreren van uw ubo

29 september 2020

Bij Koninklijk Besluit van 7 juli jl. is een (gefaseerde) inwerkingtreding van de Implementatiewet registratiewet uiteindelijk belanghebbende (ubo’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten, beter bekend als de wet waarmee het ubo-register wordt ingevoerd, aangekondigd. Deze wet verplicht de meeste Nederlandse organisaties om hun ubo’s in het ubo-register in te schrijven. De verplichting om de ubo te registreren bij het Handelsregister geldt per 27 september 2020.

Bestaande organisaties hebben tot en met 26 maart 2022 (binnen achttien maanden na de start van het register) om de ubo in te schrijven bij het ubo-gedeelte van de Kamer van Koophandel (Kvk) Richt u na 27 september een organisatie op? Dan geldt dat het inschrijven van de ubo een voorwaarde is voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Wie binnen uw organisatie als ubo kwalificeert hangt af van een aantal factoren, waaronder de rechtsvorm van uw organisatie. BDO heeft een factsheet opgesteld met als doel om in vier eenvoudige stappen naar het registreren van uw ubo over te gaan. De vier stappen zijn: 

  1. Ga na of uw organisatie verplicht is ubo-informatie te registreren;
  2. Bepaal de ubo binnen uw organisatie;
  3. Verzamel de benodigde informatie;
  4. Registreer de ubo.

Daarnaast worden in de factsheet een aantal veelgestelde vragen beantwoord, te weten: 

  • Kunnen mijn ubo-gegevens afgeschermd worden zodat deze niet openbaar/voor eenieder toegankelijk zijn?
  • Binnen welke termijn moet een wijziging van de ubo worden doorgegeven?
  • Hoe lang worden ubo-gegevens bewaard?
  • Wat zijn de sancties als de ubo niet (of niet tijdig) wordt geregistreerd?
  • Kan iedereen gratis mijn ubo-gegevens inzien bij de KvK?

Meer informatie
Heeft u vragen over het ubo-register of wenst u ondersteuning bij de inschrijving van ubo-informatie? Neem dan gerust contact op Iwan van Munster of Sascha Guillaume.

DOWNLOAD FACTSHEET