Private Wealth Tax Fund

Het BDO Private Wealth Tax Fund is een joint venture van BDO Accountants & Adviseurs en de Universiteit van Tilburg. Het fonds steunt onderzoek en kennisoverdracht op het terrein van nationale en internationale fiscale aspecten van privévermogens in de breedste zin van het woord.

Om kennisdeling over dit onderwerp extra te stimuleren, houdt het BDO Private Wealth Tax Fund elk jaar een congres en geeft het fonds een congresbundel uit.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar onze andere maatschappelijke partnerships en ons MVO-beleid? Kijk dan op deze pagina of lees meer in het jaarverslag 2017 van Stichting het BDO Fonds.