BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.

Stichting BDO Fonds

Stichting BDO Fonds is op 1 april 2009 opgericht met als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen breed te verankeren binnen BDO en meer structuur aan te brengen in de maatschappelijke betrokkenheid die al op diverse vestigingen aanwezig is. De stichting heeft vijf bestuursleden, die onder meer het budget beheren van het BDO Fonds. BDO Holding B.V. bepaalt het budget voor een periode van drie jaar na een budgetaanvraag door het bestuur van de stichting.

De Stichting BDO Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI).

Doelstelling BDO Fonds

Het BDO Fonds zet zich in om sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven te ondersteunen, zowel nationaal als internationaal. Deze ondersteuning kan zowel financieel zijn of in natura. Op deze manier draagt het BDO Fonds bij aan een betere wereld. Goede doelen organisaties die op deze manier reeds werden ondersteund zijn onder andere: Stichting Edukans, KWF, Stichting Tour du ALS, Make a Wish Foundation, Jeugdsportfonds en het Ronald McDonaldHuis.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het BDO Fonds richt zich met name op het verbeteren van het maatschappelijk welzijn. Dit doet het BDO Fonds  op een aantal manieren:

  • De helft van het (jaarlijkse) budget van het BDO Fonds wordt besteed aan projecten van medewerkers van BDO die zich bij het desbetreffende project maatschappelijk betrokken tonen. Medewerkers kunnen voor een financiële bijdrage een aanvraag indienen bij het Fonds. De financiële bijdrage komt uiteindelijk terecht bij de goede doelen organisatie of het goede doel waarvoor de aanvraag is verricht. Dit kan zowel nationaal als internationaal zijn.
  • Met de andere helft van het (jaarlijkse) budget ondersteunt het BDO Fonds een goede doelen organisatie waaraan BDO haar naam verbindt.
  • Incidenteel kan er een financiële bijdrage worden gegeven aan hulporganisaties die zich bezighouden met noodhulp aan en wederopbouw van landen die getroffen zijn door een natuurramp of humanitaire ramp.

Het volledige beleidsplan van Stichting BDO Fonds vindt u via de volgende link: 
Beleidsplan Stichting BDO Fonds

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Alle bestuursfuncties kennen een zittingstermijn van drie jaar, die eventueel één keer verlengd kan worden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies waarbij tevens geen sprake is van overige vergoedingen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:


Ard Lucassen, algemeen bestuurslid (Sr. Manager, Management Consulting, Utrecht)

 
Bram Cornelissen, secretaris (manager belastingadvies, Amstelveen)
 


Romy van Garling, algemeen bestuurslid (Communicatieadviseur, Centrale Staf MC&S)

Contact

Wilt u in contact komen met het BDO Fonds? Stuur dan een e-mail of neem contact op met een van de bestuursleden via BDO Eindhoven, Dr. Holtroplaan 15, 5652 XR Eindhoven, telefoonnummer: (040) 269 81 11.
RSIN-nummer van Stichting BDO Fonds: 820289371.

Financiële verantwoording

Bekijk het jaarverslag Stichting BDO Fonds 2019 met daarin de verslaglegging over de uitgevoerde activiteiten van het BDO Fonds in dat jaar. Eerdere jaarrekeningen kunt u opvragen door een e-mail te sturen.