Yolanda Jegerings, Senior Manager Ondernemingsrecht

Yolanda Jegerings

Senior Manager Ondernemingsrecht

(073) 640 57 05


​Yolanda studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna heeft Yolanda (internationale) ervaring opgedaan binnen de advocatuur, op het brede gebied van het ondernemingsrecht.
 
Daarnaast is Yolanda docent Insolventierecht geweest aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. 
Met ingang van 1 februari 2013 is Yolanda verbonden aan BDO. Haar specialisaties binnen het ondernemingsrecht zijn overnames, management buy outs en by ins, het opzetten en afwikkelen van participatiestructuren en joint-ventures, bedrijfsopvolging en overige samenwerkingsvormen; daarnaast voert zij een algemene vennootschaps- en verbintenisrechtelijke adviespraktijk.
 
Yolanda is een proactieve hands-on-adviseur met een praktische inslag en een grote betrokkenheid bij haar cliënten.