Sjoerd Oomen, Senior Manager - Organisatieadvies

Sjoerd Oomen

Senior Manager - Organisatieadvies

(030) 284 98 00


Drs. Sjoerd Oomen (1979) heeft vanuit zijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog sinds 2003 ervaring met het begeleiden van organisaties bij het realiseren van strategische doelstellingen. Hij richt zich in zijn advisering op de mens in de organisatie en is gespecialiseerd in organisatie inrichting, HR-vraagstukken, leiderschap en het familiebedrijf. Daarover schrijft hij ook regelmatig blogs.

Hij ondersteunt ondernemers met adviezen en interventies inzake HR-beleid en -processen, leiderschap, talentmanagement, management development, assessments, coaching, training, continuïteit, opvolging en strategievraagstukken.