Richard van Beusekom, Drs., RA, Senior Manager Branchegroep Retail

Richard van Beusekom

Senior Manager Branchegroep Retail

Drs., RA

020-5432100


Richard van Beusekom, senior audit manager, is verantwoordelijk voor de coördinatie en het managen van de audit. Richard is Nederlands registeraccountant en heeft meer dan 10 jaar ervaring in de audit- en assurancepraktijk. Hij bedient diverse (inter)nationale middelgrote en grote klanten. Richard is ook een van de mensen binnen BDO die nieuwe innovatieve audittechnieken promoot. Hij is ook
lid van de themagroep kwaliteit binnen ons kantoor in Amstelveen.

Richard is volledig geaccrediteerd voor het uitvoeren van zowel IFRS als Nederlandse (wettelijke) audits. Richard's primaire taak is het plannen en coördineren van de audit en het waarborgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering van de "top-down" risicogerichte controleaanpak. Daarnaast lost hij eventuele problemen op die zich voordoen tijdens de audit. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige audit die wordt afgerond binnen de gestelde deadline. Hij is waar mogelijk pragmatisch en heeft een kritische blik wanneer dat nodig is. Richard streeft altijd naar een hoge klanttevredenheid in combinatie met
een innovatieve en kwalitatief hoogwaardige audit.