Maurice Kempes, Senior Manager

Maurice Kempes

Senior Manager


Senior manager drs. Maurice Kempes RA (1970) is sinds 1998 werkzaam bij BDO Leiden en sinds 1995 werkzaam in de openbare accountantspraktijk. Hij is als allround accountant betrokken bij zowel controle- als samenstelopdrachten.
 
Maurice heeft veel kennis en ervaring met de controle en advisering van onderwijsinstellingen (primair en voortgezet onderwijs). Hij neemt namens BDO deel aan het landelijke overleg tussen accountants en het Ministerie OCW. Tevens is Maurice verantwoordelijk voor de communicatie en inhoudelijke invulling omtrent de Adviesgroep Onderwijs binnen BDO.
 
Naast zijn kennis van onderwijsinstellingen heeft Maurice ook brede ervaring met MKB-ondernemingen en not-for-profit organisaties waaronder diverse stichtingen en verenigingen. Tevens heeft hij ervaring met advisering omtrent aan- en verkoop van ondernemingen, advisering omtrent financiering ondernemingen (inclusief beoordelen prognose etc.), advisering omtrent beheersing van onderneming / managementrapportage, etc.
 
Maurice is op vestiging Leiden mede-verantwoordelijk voor de planning en voortgang van de jaarrekeningen van de assurance afdeling.