Ann Luys, Senior Manager Ondernemingsrecht

Ann Luys

Senior Manager Ondernemingsrecht

(040) 269 8222


Ann heeft ruime ervaring binnen BDO met juridische advisering op het gebied van het ondernemingsrecht, het opstellen van en onderhandelen over (commerciële) overeenkomsten en herstructureringen in zowel de commerciële- als de publieke sector. In 2018 heeft Ann de Grotius-opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met goed gevolg afgerond. Daarnaast heeft zij de opleiding Jurist in de Zorg gevolgd.

Sinds het begin van de invoering van de WNT in 2013 is Ann bij de accountantscontrole op de naleving van de WNT door (semi)publieke instellingen betrokken. Het WNT-team voert ruim 400 WNT-controles per boekjaar uit als onderdeel van het controleteam. Daarnaast wordt Ann vaak ingeschakeld voor trajecten rondom de benoeming en ontslag van de WNT-bestuurder, het geven van een second opinion omtrent WNT-adviezen van andere accountantskantoren en geeft zij zowel interne als externe cursussen over de WNT.