• Tool transitievergoeding

Tool transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd bij (kort samengevat) de beëindiging van een dienstverband op initiatief van de werkgever. Hiervan is ook sprake wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de werkgever niet wordt voortgezet. Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020 gewijzigd. Deze aanpassingen zijn in onze tool verwerkt.

Met onze tool kunt u snel zien of u een transitievergoeding verschuldigd bent, en zo ja wat de hoogte daarvan is. Vul uw gegevens in en ontvang meteen een terugkoppeling.