Litigation support

Wordt u of uw onderneming geconfronteerd met een juridisch geschil en heeft u behoefte aan inzicht in de feiten en omstandigheden? De specialisten van BDO Forensics & Technology onderzoeken en analyseren alle relevante financiële en digitale informatie om u vervolgens te voorzien van het gewenste inzicht. Wij combineren onze juridische kennis en financiële expertise op het gebied van:

Vermogensschade onderzoek

Bent u of is uw onderneming geconfronteerd met een financiële claim? Is er sprake geweest van onrechtmatig handelen of wanprestatie door derden? Dan kan uw onderneming schade ondervinden. Het inzetten van juridisch advies is dan raadzaam, evenals het inschakelen van een specialist op het gebied van vermogensschadeberekeningen.

BDO heeft specialisten in huis met ervaring in onderzoek naar vermogensschade. Bij het berekenen van vermogensschade gelden specifieke kaders en regels. BDO ondersteunt u en is bekend met de wijze waarop schade dient te worden begroot, binnen de geldende juridische kaders. Ook bij een financiële claim tegen uw onderneming kunnen de specialisten van BDO u en uw advocaat ondersteunen bij het verweer op de ingediende schadeclaim. Dit kunt u van ons verwachten:

  • Onderzoeken van de aard en omvang van de verschillende elementen van de schade;
  • Begroten van vermogensschade door de werkelijke financiële situatie te vergelijken met de situatie zoals die zou zijn geweest wanneer de schadegebeurtenis niet zou hebben  plaatsgevonden;
  • Opstellen van een helder en onderbouwd rapport betreffende de vermogensschade;
  • Evalueren van en rapporteren over een schadeclaim die tegen uw onderneming is ingediend;
  • Toelichting geven op het rapport bij de rechtbank of het gerechtshof.

Onderzoek familierecht

Procedures in het familierecht leiden niet alleen tot de behoefte aan juridische bijstand, ook dient er in sommige gevallen financieel onderzoek uitgevoerd te worden. In echtscheidingszaken en erfrechtkwesties bestaat vaak de behoefte om grote hoeveelheden (financiële) gegevens te analyseren of doorzoekbaar te maken. Verder kan het verkrijgen van inzicht en overzicht bij de afwikkeling van bijvoorbeeld een nalatenschap rust bieden en duidelijkheid scheppen.

BDO Forensics & Technology kan u ondersteunen bij:

  • Het uitvoeren van onderzoek naar rekening en verantwoording;
  • Het inzichtelijk maken en classificeren van banktransacties;
  • Het opstellen van verdelingen;
  • Het doorzoekbaar maken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens afkomstig uit verschillende bronnen.

Naast het uitvoeren van onderzoek en het analyseren en/of het doorzoekbaar maken van gegevens, kan BDO u de faciliteiten bieden die u in staat stellen uw eigen onderzoek uit te voeren. BDO verzorgt het inladen en doorzoekbaar maken van de data in een veilige en afgeschermde onderzoeksomgeving, waarna u gebruikmaakt van de gegevens ten behoeve van uw toepassing.

Litigation & Technology

Informatie is in een geschil de sleutel tot succes. De digitale wereld waar deze informatie in wordt opgeslagen kan echter voor uitdagingen zorgen, wat de doorlooptijd en kans op succes vaak niet ten goede komen. Wat zijn de mogelijkheden bij het doen van onderzoek naar informatie afkomstig van een laptop? Wat is de waarde van een al dan niet verzonden e-mail of de authenticiteit van een bepaald bestand en wat is de beste wijze om dit te bewijzen in de procedure? Wat kan een financiële administratie aan informatie opleveren, zelfs nadat de betreffende onderneming al geruime tijd failliet is?

Als advocaat scherp hebben wat de mogelijkheden zijn gezien de omstandigheden in een procedure kan het verschil maken voor uw client. Bijvoorbeeld het koppelen van informatie uit meerdere bronnen (een financiële administratie aan bijvoorbeeld communicatie per email) geeft meer inzicht in achtergronden bij de feiten en kan er voor zorgen dat de spreekwoordelijke puzzel makkelijker valt op te lossen.

In onze ervaring loont het de moeite om als advocaat of onderzoeker snel te kunnen schakelen met een vertrouwd partner, over de (on)mogelijkheden op digitaal gebied bij een bepaald vraagstuk. Vaak is kort overleg genoeg om daarna met vertrouwen de volgende stappen te zetten in een zaak. Door jarenlange ervaring in het bijstaan van partijen, heeft BDO de kennis en kunde in huis om weloverwogen te adviseren. Hetzij direct of als partijdeskundige, maar ook in geval van een second-opinion heeft BDO reeds meerdere advocaten succesvol ondersteund.

Contact

Heeft u te maken met een vermogensschadevraagstuk en wilt u weten hoe BDO u daarbij kan helpen? Heeft u behoefte om meer inzicht te verkrijgen in een familierecht kwestie? Of loopt u tegen een (digitaal forensisch) vraagstuk aan en wilt u sparren met een ervaren specialist? Wij vertellen u graag meer over onze aanpak en dienstverlening. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.