Finance als partner voor de business

Organisaties hebben te kampen met steeds snellere veranderingen door ontwikkelingen als globalisering, digitalisering, wet- en regelgeving en veranderende markten. Om binnen deze dynamiek succesvol te zijn en te blijven, moeten zij beschikken over een wendbaar business model met de juiste managementinformatie.

De Finance functie is als informatie- en control-deskundige dé partij om de business als partner in deze uitdagingen bij te staan. Dit vereist dat de Finance functie door efficiënte en effectieve financiële processen haar basis op orde heeft. Zo beschikt zij over robuuste data en houdt zij tijd over om de business proactief bij te staan. Bovendien dient de Finance functie zich naast het traditionele boekhouden en rapporteren ook op andere vlakken te ontwikkelen: denk aan prestatiemanagement, strategische beslissingsondersteuning en risk & compliance.

Deze ambitie verwezenlijken

Veel Finance functies worstelen echter met de waan van de dag en zijn door gebrek aan capaciteit en de juiste competenties niet goed in staat hun traditionele ‘boekhouderprofiel’ te ontgroeien. BDO heeft met CFO Services alle expertise in huis om Finance functies te helpen met het optimaliseren van hun processen, systemen, organisatie en managementinformatie. Hierbij verliezen wij de mens-kant niet uit het oog door effectief verandermanagement. Zo ondersteunen wij Finance functies met de transformatie tot die gewenste en waardevolle partner voor de business, en begeleiden wij hen richting het digitale tijdperk.

Dit doen wij door onder andere de volgende diensten te leveren:

  • Finance function assessment: doorlichten van de huidige staat van de Finance functie en het maken van een pragmatisch transformatieplan om het ambitieniveau te realiseren. 
  • Finance transformation: support bij het uitvoeren van het transformatieplan. Kijk voor meer informatie op onze themapagina.
  • Finance process redesign: efficiënt en beheersbaar maken van financiële processen zoals het afsluitings- en rapportageproces (fast close, Audit Readiness), order-to-cash, purchase-to-pay, payroll en werkkapitaalbeheer. Hierbij kunnen wij gebruik maken van digitale technieken (vb. process mining, robotics, continuous control) en een platform leveren voor vastlegging in een Digital Accounting & Reporting Manual.
  • Performance management: definiëren en implementeren van de stuurinformatie op basis van uw strategie, ontwerpen van management dashboards en beleggen van de plan-do-check-act cyclus.
  • Strategische beslissingsondersteuning: via data analyse, businesscases en project & portfolio management helpen wij u de juiste keuzes te maken in de volgende stap in uw strategie.
  • Risk & compliance: maken risk control frameworks, inrichten van risicomanagement en compliance.

Contact

Wilt u meer weten over onze aanpak of een keer een illustratieve klantcase doornemen? Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze CFO Services adviseurs.