Grip en sturing binnen uw processen

Effectief beheerste bedrijfsprocessen maken resultaten stuurbaar en beter voorspelbaar. Dat maakt het stukken makkelijker om verwachtingen van management, bestuur en toezichthouders te managen. Grip op bedrijfsprocessen kan ruw worden verstoord, bijvoorbeeld door groei en veranderingen binnen uw organisatie. Soms voldoen door zulke veranderingen de inrichting van uw primaire systemen en informatievoorziening niet meer. Om als organisatie niet te ontsporen is bijsturen van belang.

Hoe houdt u bedrijfsprocessen onder controle? En welke maatregelen moet u nemen om adequaat op risico’s en kansen te reageren? Professionele ondersteuning kan helpen om sturing over uw organisatie te houden.

Onze diensten

Bij BDO kunnen we u helpen om op koers te blijven ten opzichte van uw strategie. Onze adviseurs van Business Control & Intelligence maken voor u inzichtelijk welke (financiële) informatie van belang is voor sturing over uw bedrijf. We kunnen u ook helpen om die informatie te verkrijgen. Daarbij putten we uit onze ruime ervaring met financieel management en onze nauwe samenwerking met IT-deskundigen.

Onze adviseurs helpen u onder meer bij de volgende zaken:

  • Inzicht in risico’s en kansen binnen uw bedrijfsvoering en de toekomstige strategische keuzes;
  • Ondersteuning bij het inrichten van een adequaat beheersingskader;
  • Uw strategisch plan vertaald naar doelen en informatiebehoeften;
  • Een juiste, tijdige, volledige en controleerbare opzet van uw managementinformatie;
  • Optimalisatie van uw planning & control-cyclus;
  • Concrete maatwerkoplossingen.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen bij uw bedrijfsvoering? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze adviseurs van Business Control & Intelligence.