• Board support

Board support

Effectief, verantwoord leiderschap is cruciaal voor het succes van elke organisatie. Daarom houdt de raad van commissarissen toezicht op de kwaliteit van het bestuur. Maar wie controleert de kwaliteit van commissarissen, en hoe? BDO kan u helpen. Met onze dienst Board Support helpen onze consultants uw raad van commissarissen te voldoen aan de normen van vandaag de dag.

Die normen zijn strenger dan ooit; de kwaliteit van intern toezicht staat tegenwoordig hoog op de maatschappelijke agenda. Tegen deze achtergrond weegt de rol van de commissaris zwaar. Hij is zowel een interne toezichthouder als een belangrijke adviseur van het dagelijks bestuur.

Onafhankelijk advies

Bij BDO begrijpen we dat u als commissaris behoefte heeft aan een deskundige, integere en onafhankelijke adviseur die kritisch met u meedenkt. Tegelijkertijd zoekt u praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij de selectie van kandidaten voor uw raad van commissarissen. U wilt ook afspraken over zaken als informatievoorziening, bevoegdheden, formeel en informeel overleg en de naleving van de corporate governance code.

Van commissarissen wordt daarnaast steeds vaker een zelfevaluatie en een reflectie op het eigen functioneren verwacht. Gedragsdeskundigen van BDO helpen bij het uitvoeren van zo’n evaluatie en adviseren over hoe om te gaan met zwakke plekken in de structuur en cultuur van uw organisatie. Maar de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen ligt ook buiten uw organisatie. Een goede relatie met uw diverse stakeholders is van levensbelang, net als de naleving van wet- en regelgeving – hoe complex die soms ook is. Ook daar helpen onze adviseurs u bij.

Vragen over leiderschap en bestuur

U kunt bij BDO terecht met vragen als:

 • In hoeverre voldoet onze organisatie aan de eisen voor good governance?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat onze bestuurders en commissarissen effectiever samenwerken?
 • In hoeverre strookt de cultuur en het gedrag binnen onze organisatie met onze doelstellingen?
 • Hoe komen wij tot een zo compleet en uitgebalanceerd mogelijk team aan bestuurders en commissarissen?

Wij adviseren uw organisatie altijd op basis van de laatste inzichten. Zo zorgen onze adviseurs ervoor dat de werkzaamheden van de raad van commissarissen aansluiten bij de meest recente corporate governance code. Onze diensten zijn zowel op one-tier als two-tier boardmodellen gericht en met soft control brengen we uw organisatiecultuur in lijn met de langetermijndoelstellingen, normen en waarden van uw organisatie.

Onze diensten

Een greep uit onze diensten:

 • Ondersteuning bij de periodieke zelfevaluatie van de raad van commissarissen;
 • Het opstellen van een organisatie-specifieke corporate governance code;
 • Toetsing van uw organisatie aan de heersende code;
 • Bemiddeling bij en reflectie van de samenwerking tussen bestuurders en commissarissen;
 • Integriteits- en fraudeonderzoek;
 • Ondersteuning bij de werving van bestuurders en commissarissen
 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de soft controls binnen de organisatie

Contact

Heeft u vragen over uw board structuur of wilt u het functioneren van de corporate governance eens kritisch tegen het licht houden? Neem dan contact op met onze specialisten.