Samenwerken in het sociaal domein

De maatschappelijke uitdagingen van nu vragen erom dat publieke organisaties de handen ineenslaan. Alleen wanneer gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties optimaal samenwerken, kunnen vraagstukken op het gebied van de decentralisaties effectief worden aangepakt.

BDO faciliteert en ondersteunt met onze unieke, integrale aanpak. Hierbij wenden we onze jarenlange ervaring in de publieke sector aan om de verschillende organisaties in het sociaal domein vanuit één perspectief te laten samenwerken. Van het delen van ambities en belangen tot het op elkaar afstemmen van werkprocessen en financiële zaken.

Integrale aanpak met focus op doen

Samenwerken om een maatschappelijk probleem op te lossen, lijkt heel eenvoudig. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een stuk ingewikkelder. Om de initiatieven binnen het sociaal domein en de samenwerking te laten slagen zijn, vier elementen van belang:

  • De partijen hebben een gedeelde ambitie;
  • De (financiële) belangen van de partijen zijn gelijk of op elkaar afgestemd;
  • De partijen hebben vertrouwen in elkaar;
  • De organisaties van de partijen vinden overeenstemming in (werk)processen, financiering en (aan)sturing.

Onze aanpak richt zich op deze vier elementen die ten grondslag liggen aan de samenwerking. Daarnaast wordt het daadwerkelijk realiseren van doelen niet uit het oog verloren. De aanpak bestaat grofweg uit zes fasen:

  • Toenadering: probleemformulering en betrokken partijen die het willen oplossen;
  • Verkennen: heldere en gedeelde ambitie;
  • Analyse: probleemdefinitie en manier van samenwerken;
  • Creëren: vormgeven concepten en doorrekenen scenario’s;
  • Uitvoeren: pilots als basis voor volledige integratie;
  • Borgen: monitoren van resultaten en bijsturen waar nodig.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u als publieke organisatie kan helpen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer (088) 236 48 00 of stuur een e-mail.