Woningcorporaties staan in de verduurzamingsfile

U droomt van een fijne vakantie aan de Côte d’Azur, maakt plannen, doet onderzoek naar de accommodatie, verzamelt input van uw gezinsleden en bepaalt de route. Eenmaal in de auto blijkt de reis weerbarstig en tot overmaat van ramp wordt u opgehouden door de douane en bestuurders met een andere bestemming. U staat in de file en strandt halverwege. Noodgedwongen moet u in de auto overnachten, is uw proviand op en raakt uw tank leeg. Welk gevoel roept dit bij u op? Grote kans dat u nu denkt dat het allemaal wel zal meevallen. Maar wat als dat nou eens niet zo is?

Parallellen met verduurzaming bij woningcorporaties

Parallellen zie ik met de verduurzamingsopgave bij woningcorporaties. Ik volg al geruime tijd de zoektocht van de corporatiesector. Concepten en begrippen als ‘de stroomversnelling’, NOM pilots, B-label, no regret, het afwegingskader, strategische processen, stakeholdermanagement zijn niet ongemerkt aan mij voorbijgegaan. U bent goed op weg! Of valt dat te betwijfelen en bent u net bij Hazeldonk de grens over?

Laat ik stellen dat ik uw worsteling begrijp. Voor iedere keuze zijn minstens tien tegenargumenten te vinden en als u de tijd neemt om in onze participatiemaatschappij daarnaar te luisteren, wordt uw vakantieadres wellicht Fort Oranje. Een volgens de tv een niet al te fijne plek.

Prioriteren en tempo maken

Hoe komt u van pilots en proefballonnen naar aantallen en structuur? Gemiddeld B-label is zó 2017, dus prioriteren en tempo maken lijkt een voor de hand liggend idee. Als ik u iets mag meegeven, dan adviseer ik u:

  • bij de prioritering ten eerste naar de gehele gebouwde-omgeving in buurten, wijken en steden te kijken. Laat u doorrekeningen maken, dan ook vanuit die context;
  • Realiseer dat trias energetica het einde nadert. Besteed de euro daar waar die qua CO2-reductie het meeste oplevert;
  • Stel een helder proces met duidelijke tolgates op. Werk vanuit dat proces en u zult merken dat met meer gemak en plezier realisatie plaatsvindt;
  • Neem kwalitatieve factoren mee in uw prioritering, leeftijd bewoners, zon-oriëntatie, woningplattegronden, flora- en fauna-issues, het sentiment in de wijk;
  • Vraag daar in de keten een offerte (bijvoorbeeld: leverancier, groothandel, importeur, producent) waar u de meeste zekerheden krijgt voor een goede prijs. Bij zonnepanelen gaat het niet alleen om de levering, maar ook om de monitoring.

Een filevrije reis gewenst

Tot slot wil ik u meegeven om na te denken hoe verkeersfiles worden opgelost. Wat u daarvan kunt meenemen bij het oplossen van uw verduurzamingsfile en hoe u vanuit uw positie deze aspecten kunt beïnvloeden? Meer weten over duurzaamheid? BDO houdt samen met Innoforte en Trevian een rondetafelbijeenkomst op 13 februari en 8 maart.

Meld u aan