Wat interim executives kunnen betekenen voor mkb en familiebedrijven

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak in van interim executives. Verschillende onderzoeken tonen ook aan dat een interim CEO, CFO of COO een positief effect heeft op de winst. Een zienswijze van buitenaf voorkomt immers blinde vlekken. Het is daarbij raadzaam om het niveau van de interim executive ‘op de groei’ te selecteren. Voorwaarde is wel dat het de DGA in kwestie lukt om los te laten. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is daarvoor nodig? En wat voor een persoon past daarbij?     

De toenemende behoefte aan interim executives zie ik vooral bij bedrijven in transitie. Denk daarbij aan grip op groei, herstructurering, fusie, overname of op het moment van een generatiewissel bij familiebedrijven. Tevens zien organisaties zich steeds vaker geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals verdergaande digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt en een voortdurende zoektocht naar duurzame rentabiliteit in een markt die steeds transparanter wordt, waardoor marges versmallen.

Tijdelijk externe hulp is soms noodzakelijk

Allemaal uitgangspunten en uitdagingen om rekening mee te houden bij het aantrekken van een interim executive. Een traject dat niet over één nacht ijs gaat en waarvoor de DGA vaak zijn of haar trots opzij moet zetten. In de praktijk zie ik dat de bewustwording over de noodzaak wel aanwezig is, maar dat de drempel om daadwerkelijk hulp in te schakelen hoog is. Je moet het ook maar durven, iemand anders aan het roer laten om tijdelijk sturing te geven.

Hoe verfrissend dat kan werken, heb ik onlangs weer ervaren bij een DGA, die zich als naamdrager buitengewoon verantwoordelijk voelt voor het familiebedrijf. Het zou hem toch niet overkomen dat het bedrijf onder zijn leiding onderuitging? Maar die kant ging het toch op, hoe hard hij ook werkte om de twee fabrieken draaiende te houden. Hij wist niet hoe het verder moest, omdat hij alles al had gegeven. Slapeloze nachten had hij ervan. Zijn eigen blinde vlekken werden niet duidelijker tijdens deze lange nachten. Wat was er toch mis?

Het grote manco, bleek al snel, was dat deze bestuurder commercieel weliswaar heel sterk was, maar graag voor alles de verantwoordelijkheid zelf wilde dragen, dus ook op terreinen waar zijn kracht minder ligt. Dat zag hij na diverse gesprekken, waarin we ‘de pijn boven tafel brachten’, zelf ook in en langzaamaan stelde hij zich open voor externe hulp.

Zonder match in cultuur geen vertrouwen

De interim COO en CFO die wij toen plaatsten, kregen snel het vertrouwen, mede omdat er een persoonlijke klik was. Cruciaal, want zonder klik, zonder een match op cultuur en vertrouwen, kan een DGA nooit loslaten. De kernwaarden van het bedrijf moeten aansluiten op de persoonlijkheid van de nieuwe man of vrouw aan het roer. Diens competenties moeten complementair zijn.

Hij zag in dat hij zich over het vakmanschap van de interim executives geen zorgen hoefde te maken; door hun ervaring bij andere bedrijven konden zij de situatie snel doorgronden en patronen blootleggen. Ze troffen een onderneming aan die onder verscherpt toezicht stond van de bank. Binnen twee weken legden de vers aangestelde COO en CFO een compleet verbeterplan neer bij de directie, waarop ze snel akkoord kregen om door te pakken. Met de focus op standaardisering van producten, kostenbesparing, efficiënter produceren, doorlooptijden verkorten en werk uitbesteden aan lageloonlanden. En nu, bijna vijf maanden later, ziet de wereld er voor het bedrijf heel anders uit. Door stevig in te zetten op nieuwe werkmethodes en procesverbetering loopt alles soepeler, strakker en professioneler. De DGA heeft weer vertrouwen in de toekomst. Over zeven maanden bouwen de interim executives weer af en dragen ze het werk over aan permanente functiehouders.

Interim executives kunnen de situatie snel laten kantelen

Dit voorbeeld laat zien dat interim executives juist díe boost geven die sommige organisaties nodig hebben. Voor bedrijven in transitie, met oog voor de lange termijnbenadering, zoals die typisch is voor bijvoorbeeld familiebedrijven. Met als belangrijkste wapenfeiten dat het voor interimmers hun vak is om zware trajecten tot een goed einde te brengen, zich te vereenzelvigen met de waarden van het bedrijf én dat ze over de kennis, ervaring en competenties beschikken die in de organisatie op dat moment ontbreken.

Door het tijdelijk aantrekken van externe professionals is het mogelijk de zorgelijke situatie van een bedrijf snel te doen kantelen. Het kan moeilijk zijn om tot die beslissing over te gaan, maar wie eenmaal die keuze maakt, kan zichzelf heel snel in een totaal andere positie terugvinden en vol vertrouwen de toekomst tegemoetzien.

Regelmatig publiceren wij nieuwe perspectieven op bijvoorbeeld uw HR vraagstukken en schrijf ik blogs over de flexibele inzet van (financiële) professionals. Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van bijvoorbeeld de laatste blogs, wijzigingen in wetgeving en nieuwe (interim & recruitment) dienstverlening. Door u aan te melden via onderstaande button ontvangt u iedere twee weken het laatste nieuws in uw mailbox.

SCHRIJF MIJ IN