Waarom werknemers laten participeren in de onderneming?

Het aantrekken, boeien en binden van personeel is voor werkgevers een hot item. Zeker voor groeiende ondernemingen een van de grootste uitdagingen van deze tijd. In die strijd om goede mensen zijn niet alleen de primaire arbeidsvoorwaarden bepalend, maar ook thema’s als bedrijfscultuur, carrièremogelijkheden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de balans tussen werk en privé. Maar daar blijft het niet bij.

Werknemers laten meedelen

Werknemers pikken graag een graantje mee van de behaalde successen. Door ze de kans te bieden mee te delen in toekomstige waardeontwikkelingen - en wellicht mee te laten praten over de te volgen koers en beslissingen - van de onderneming, prikkelt u die medewerkers om als echte ondernemers (mee) te werken aan de verdere groei van de organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële werknemersparticipatie de verbondenheid versterkt tussen bedrijf en medewerker. Werknemers in de onderneming laten participeren, hoeft bovendien niet altijd (direct) gevolgen te hebben voor de kasstroom.

Redenen en doelen werknemersparticipatie

De drie belangrijkste redenen voor de werkgever om werknemers te laten participeren in de onderneming zijn 1) het belonen van personeel, 2) het geven van mede-ondernemerschap c.q. het betrekken bij waardeontwikkeling en 3) het binden van sleutelpersoneel aan de organisatie. Met als resultaat voor de onderneming een hogere productiviteit, een beter bedrijfsresultaat en een sterkere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt (mits de werknemer de regeling als aantrekkelijk ervaart of beoordeelt). 

Fiscale en financiële consequenties participatieregeling

Werknemersparticipatie kunt u als werkgever op verschillende manieren vormgeven. Afhankelijk van de verkozen soort van participatieregeling, kan de werknemer fiscale voordelen genieten vergeleken met de belastingheffing over reguliere beloningen. Voor de vennootschap kunnen vooral de financiële consequenties een participatieregeling interessant maken. Belangrijke afweging daarbij is of de participatie direct ten laste komt van de aandeelhouder of van het resultaat (verlies- en winstrekening) van de vennootschap.

Participatieregelingen voor werknemers: doen of niet?

Wanneer u ervoor kiest werknemers in de onderneming laten participeren, is de grote vraag: welke vorm van participatieregeling past het beste bij uw organisatie? Rekening houdend met uw doel(en), wat voor de werknemer belangrijk is, de mogelijkheden voor de organisatie én natuurlijk de fiscale, juridische en arbeidsrechtelijke gevolgen van uw keuze? Iedere vorm van een participatieregeling kent bovendien zijn eigen voor – en nadelen.

Meer informatie

Bent u van plan uw werknemers incentives toe te kennen? In ons whitepaper ‘Participatieregelingen voor werknemers: doen of niet?’ zetten we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje. Daarnaast reiken we u hierin enkele handvatten aan om werknemers te binden en te boeien. Neem gerust contact met me op voor het bedenken en vormgeven van het ideale plan voor uw organisatie.

Download whitepaper