Vernieuwend ondernemerschap essentieel voor succesvolle familiebedrijven

Vandaag de dag wordt er meer dan ooit een beroep gedaan op uw ondernemerschap. Ondernemers kenmerken zich door hun passie en hun drive om verantwoordelijkheid te nemen. Ze zijn leergierig en hebben lef. Ondertussen is verandering aan de orde van de dag. Nieuwe spelers treden toe tot de markt; verhoudingen veranderen. Klanten worden steeds veeleisender en meer divers. Er is sprake van verregaande digitalisering. Dit alles vraagt om een flinke portie flexibiliteit en wendbaarheid. Iets waarin het merendeel van mkb Nederland de afgelopen jaren onvoldoende toe in staat is gebleken. Familiebedrijven, met hun bijzondere aandacht voor continuïteit en een sterk gevoel voor behoud van waarden, zien zich zodoende geconfronteerd met een extra sterk spanningsveld.

Focus op vernieuwing in plaats van verbetering

Familiebedrijven anno nu kennen een aantal prioriteiten: het verbeteren van de winstgevendheid, het aantrekken van nieuw talent, innovatiever worden en nieuwe markten aanboren. De meerderheid van bedrijven geeft aan hierin te willen investeren. Het bedrijfsleven is de laatste jaren echter, mede ingegeven door de laatste crisis, goed geworden in verbeteren en niet zozeer in vernieuwen. Processen zijn wat efficiënter geworden en verder geautomatiseerd, maar dit alleen is onvoldoende basis voor lange termijn succes.

Radicale verandering vraagt namelijk om strategische vernieuwing. De kunst om nieuwe bedrijfsmodellen te bedenken én deze te realiseren. Digitale disruptie vereist een nieuwe, andere blik op kansen en bedreigingen om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, nieuwe afzetmarkten te duiden of om succesvol te innoveren.

Verandervermogen als sleutel tot strategische vernieuwing

In onze praktijk zien we helaas veel bedrijven die hier onvoldoende (snel) op kunnen inspelen. Er doet zich namelijk een tweedeling voor tussen enerzijds snelgroeiende en anderzijds stabiele of zelfs krimpende bedrijven. Dit heeft alles te maken met de mate waarin deze bedrijven beschikken over voldoende wendbaarheid en weerbaarheid. Hierbij moet niet (alleen) gedacht worden aan de financiële kracht van het bedrijf, maar vooral aan het verander- en executievermogen.

Wij komen vaak in beeld bij ondernemers die ofwel onbeheersbaar groeien, ofwel door omstandigheden de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Dit alles heeft effect op het rendement van de organisatie, maar de kern zit in de organisatorische slagkracht bestaande uit de mate waarin strategie en operatie succesvol met elkaar worden verbonden. Succesvolle groeiers weten een schaalbaar verdienmodel te realiseren, het juiste (technische) talent aan zich te verbinden, een balans te vinden tussen professionaliseren en pionieren én hebben daarbij een sterk financieel inzicht: grip op groei dus!

Nieuwe impuls door nieuwe generatie

Het aantreden van een nieuwe generatie biedt bij uitstek mogelijkheden om een wending te geven aan de bedrijfsvoering. Een belangrijke vraag voor opvolgers in het familiebedrijf is dan ook: hoe ga je (blijvend) succesvol zijn én je eigen draai aan de bedrijfsvoering te geven? Het vergt executievermogen en innovatiekracht om te vernieuwen. Kennis hebben van en oog hebben voor andere aandachtsgebieden. Dit doet een beroep op ú en uw competenties als  ondernemer: u moet goede kennis hebben van uw product en de behoefte in de markt begrijpen. Verder moet u de juiste beslissingen nemen. En af en toe moet het ook een beetje meezitten, zo ook als het gaat om het vinden en behouden van goede mensen. Ondernemerschap in al zijn facetten dus. Weet u al hoe u dit gaat aanpakken?

Nieuwe generatie, nieuwe perspectieven

Wij weten dat er veel af komt op potentiële opvolgers binnen familiebedrijven; een bedrijf leiden, eigenaar worden en dat ook nog met familie. BDO organiseert in 2019 speciaal voor opvolgers binnen familiebedrijven een serie masterclasses. Deelname aan deze masterclasses zorgt ervoor dat je kennis vergaart over de diverse aspecten van ondernemerschap en dat je nog bewuster wordt van wat de keuze voor ondernemen in het familiebedrijf inhoudt. Bovendien breid je jouw netwerk uit met collega-opvolgers, met wie je kunt sparren in een vertrouwelijke omgeving. Lees meer over het programma, of schrijf je direct in!

SCHRIJF IN VOOR NEXTGEN MASTERCLASS