Vastgoedverduurzaming: hoe komt u samen tot mooie resultaten?

Hoe realiseert u de hoogste CO2-reductie uit elke geïnvesteerde en duurzame euro zónder de betaalbaarheid voor de huurder uit het oog te verliezen? Die vraag beantwoorden, begint bij het in kaart brengen van de situatie binnen én buiten uw corporatie. En dat betekent de vijf thema’s in beeld krijgen die in elke fase van vastgoedverduurzaming terugkeren: 1) stakeholdermanagement, 2) verandermanagement, 3) technologie, 4) project- en riskmanagement en 5) rendement, fiscaliteit en subsidies.

In dit blog buigen we ons over thema 1: stakeholdermanagement. Wat is ervoor nodig om samen met onder meer overheden, andere woningcorporaties, huurders, netwerk- en warmtebedrijven tot mooie resultaten te komen? De gemeente heeft een warmtekaart uitgewerkt, wat betekent dat voor u? Of: wat kunt u doen om niet verrast te worden door de warmtekaart die de gemeente nog moet ontwikkelen (voor 2021)? Welke motivaties hebben huurders om volmondig ja te zeggen?

Stakeholdermanagement: met elkaar verantwoord verduurzamen

Het financieel verantwoord verduurzamen van uw (woning)bezit kunt u zien als een meerkoppig monster. Strategische samenwerkingen met uw belangrijkste stakeholders zijn nodig om dit monster te lijf te gaan en op termijn CO2-neutraal te zijn zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Een grote opgave, maar haalbaar.

Kansen om samen de agenda te bepalen

Voor eind 2021 moeten gemeenten per wijk een warmtestrategie en een uitvoeringsprogramma hebben bepaald. Voor u als bestuurder van een woningcorporatie liggen daar kansen om samen de agenda te bepalen. Dat betekent niet dat u moet wachten op de gemeente, maar weet dat u er niet alleen voor hoeft te staan.

Kijk naar het gebied, niet alleen naar uw bezit

Vanuit die gedachte kunt u vastgoedverduurzaming een kick-start geven dankzij regionale samenwerkingen met andere woningcorporaties. De crux is uw gemeenschappelijke belangen te laten samenkomen tot een werkelijk duurzame woningvoorraad. Ergo: kijk naar het gebied, niet alleen naar uw bezit. En kies voor het aanpakken van een complex waar onder bewoners het meeste draagvlak voor is.  

Verspil geen kostbare energie

Discussies over de verduurzaming van de gebouwde omgeving waaieren vaak uit naar gebieden buiten uw eigen beïnvloedingssfeer. Het is zaak niet mee te gaan in te brede discussies. Bruikbare suggesties voor het verduurzamen van uw vastgoedvoorraad komen alleen aan de orde door te focussen op duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving.

Krijg de huurder mee

Hoe krijgen we huurders mee? Wijs ze op de voordelen, neem belemmeringen rondom de renovatie weg en maak gebruik van de olievlekwerking. In de praktijk ligt de reden om mee te doen voor de huurder vaak buiten de verduurzaming, overigens kan dit met alle media-aandacht zomaar snel veranderen. Anticipeer op deze ontwikkeling en pas uw beleid tijdig aan.

Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Het is tijd voor een werkwijze die leidt tot adequate besluitvorming in uw MT. Vanuit die gedachte bieden wij u graag het whitepaper ‘Vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming’ aan, met nieuwe perspectieven voor een financieel verantwoorde strategie. Zodat u handen en voeten kunt geven aan de stappen die nodig zijn om u als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

download whitepaper